Etik Kurul Başvuru Formu

Başvuru Formunu İndirmek İçin Tıklayınız...

Taahütnameyi İndirmek İçin Tıklayınız...

NOT 1: Başvurular, Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu tarafından her ayın üçüncü haftasında yapılan toplantılarda değerlendirilecektir.

NOT 2: Başvuru Formu ve eklerinin, başvuranın bağlı olduğu birimlere (Fakülte, Yüksekokul, Enstitü vb.) yapılarak, birimlerce EBYS üzerinden Kurulumuza gönderilmesi gerekmektedir.