Mevzuat Hazırlama

Üniversitemiz birimleri tarafından hazırlanacak mevzuat taslaklarının Düzce Üniversitesi Mevzuat Hazırlama Yönergesi'ne uygun şekilde hazırlanması ve Komisyonumuza iletmesi zorunludur. Bu sebeple taslağı hazırlayan Üniversitemiz biriminin anılan Yönergeyi dikkatli bir şekilde incelemesi gerekmektedir.

Düzce Üniversitesi Mevzuat Hazırlama Yönergesi'ne ulaşmak için tıklayınız.

Anılan Yönergenin eklerine ulaşmak için tıklayınız.