Genel Bilgi

Mevzuat Komisyonu, Düzce Üniversitesi Mevzuat Komisyonu Yönergesi uyarınca kurulmuş olup anılan Yönergenin 10. maddesi uyarınca,

- Rektör tarafından havale edilen ve/veya Senato tarafından görüşülmesi istenen konularda çalışmalar yapmak,

- İhtiyaç duyulan konularda yönetmelik, yönerge ve diğer mevzuat taslaklarını hazırlamak,

- Yürürlükteki Üniversite mevzuatını hukuka uygunluk bakımından incelemek, değişiklik yapılması gerekli görülen hallerde Üniversitenin ilgili birimine bildirimde bulunmak, gerekli görülen hallerde mevzuatın değişiklik taslağını hazırlamak, Üniversite mevzuatının hukuka uygun ve birbiriyle uyumlu olmasını sağlamak,

- Birimlerden gelen mevzuat taslaklarını hukuka uygunluk bakımından incelemek ve gerekli düzeltmeleri yapmak,

- Üniversite mevzuatının erişilebilirliğini ve güncelliğini sağlamak,

ile görevlidir.