Başkanlığımız

Düzce Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Kalite Komisyonu

Adı Soyadı

Unvanı

Komisyon Görevi

Havva Pınar KUMRAL

Daire Başkanı

Başkan

Dinçer KORKMAZ

Şube Müdürü

Üye

İsmail UĞUR

Şube Müdürü

Üye

Mustafa TURAL

Şube Müdürü

Üye

Uğur DURDU

Şube Müdürü

Üye

Mehmet ÇAKMAK

Şube Müdürü

Üye