Hakkımızda

Kuruluş

17.03.2006 tarih ve 26111 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 01.03.2006 tarihi itibarıyla yürürlüğe giren 5467 sayılı Kanun ile tüzel kişiliğini kazanmış olan Düzce Üniversitesi ek madde 58 ile kurulmuştur. Takiben Genel Sekreterlik ve diğer Daire Başkanlıkları ile birlikte Öğrenci İşleri Daire Başkanlığımızda oluşturulmuştur.

Daire Başkanlığımız, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun Yönetim Örgütleri başlıklı 51. maddesine göre kurulan bir idari teşkilat olup 124 Sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 31.maddesinde belirtilen ve aşağıda sayılan görevleri yerine getirmektedir.

124 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 31. maddesi:

-- Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının Görevleri Şunlardır:

a- Öğrencilerin yeni kayıt, kabul ve ders durumları ile ilgili gerekli işleri yapmak,

b- Mezuniyet, kimlik, burs, mezunların izlenmesi işlemlerini yürütmek,

c- Verilecek diğer benzeri görevleri yerine getirmek

Daire Başkanımız ve beş (5) Şube Müdürümüz ile birlikte toplam 20 personelimizle; 1 Enstitü, 14 Fakülte, 2 Yüksekokul ve 10 Meslek Yüksekokuluna ve toplam 30535 öğrencimize, güncel bilgi ve teknolojiler ile mevzuat çerçevesinde hizmet verilmektedir.

Misyon

Katma değeri yüksek uluslararası bilimsel çalışmalarıyla çevre ve sağlık teknolojileri alanında öncü; nitelikli eğitimi ve ürettiği evrensel değerlerle bölgenin sosyal ve ekonomik kalkınmasına öncülük eden yükseköğretim kurumu olmak.

Vizyon

Düzce Üniversitesi; çağdaş ve demokratik bir üniversite olarak; değişim ve gelişime açık, erdemli bilim, meslek, sanat insanları ve liderler yetiştiren; çevre ve sağlık teknolojileri başta olmak üzere bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde işbirlikleri kuran; sürdürülebilir kalkınmaya öncülük eden; yenilikçi, girişimci, spesifik olarak çevre ve sağlık alanlarında evrensel bilgi ve değerler üreten bir üniversitedir.