28.03.2024

Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı Türkiye Mezunları Programı Hk.

Yükseköğrenimlerine Türkiye'de devam eden uluslararası öğrencilerin bir kısmı Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı uhdesinde yürütülen Türkiye Bursları kapsamında bir kısmı da kendi imkânları ile ya da diğer burslardan yararlanarak eğitimlerini tamamlamaktadır. Ülkemiz üniversitelerinden mezun olan söz konusu uluslararası öğrenciler, birer Türkiye Mezunu kimliği kazanarak ülkelerine dönmekte ve ülkemiz dış politikasının en önemli unsurlarından biri haline gelen kamu diplomasisinin sık başvurulan bir aracı olarak ikili ilişkilerde hem kendi ülkeleri hem de ülkemiz çıkarlarına hizmet eden faaliyetlerde bulunmaktadır. Bu kapsamda mezun olan öğrencilerin Türkiye Mezunları Programına kayıt olmaları önem teşkil etmektedir. Konu ile ilgili formlar aşağıda belirtilmiştir;

EK-1 : Türkiye Mezunları Programı Afişi

EK-2 : Türkiye Mezunları Bilgi Formu Edinme Afişi

EK-3 : Örnek Türkiye Mezunları Bilgi Formu

EK-4 : Mezun Bilgi Formu Nasıl Alınır?