19.02.2024

Mazeretli Ders Kayıt Haftası (19-23 Şubat 2024)

Mazeretli Ders Kayıt Haftası (19-23 Şubat 2024)

Üniversitemiz Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliklerinin 7. maddenin 2. fıkrası uyarınca, Akademik takvimde belirtilen süre içerisinde kayıt yenilemeyen öğrenciler haklı ve geçerli nedenlerle dönemin ilk haftası içerisinde kaydını yenilemek zorundadır. Bu süre içerisinde kayıt yenilemeyen öğrencilerin mazeret belgeleri ve başvuruları ilgili yönetim kurulunca karara bağlanır. Geç kayıt sebebiyle ilgili yönetim kurulu kararından önce geçen süre devamsızlıktan sayılır.

Ders kaydını yenilemeyen öğrenciler; kayıtlı bulundukları Fakülte ve Meslek Yüksekokulların Öğrenci İşlerine 19-23 Şubat 2024 tarihleri arasında mazeret belgeleri ile başvurarak mazeretli kayıt talep edebilirler. (Akçakoca Turizm İşl. ve Otel. YO ile Gölyaka MYO Aşçılık ve Turizm ve Otel İşl. Programları hariç)