Hakkımızda

17 Mart 2006 tarih ve 26111 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 5467 sayılı yasa ile Düzce Üniversitesi kurulduktan sonra 23.08.2007 tarihinden itibaren Düzce Üniversitesi bünyesinde yer alan Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2547 sayılı Yükseköğretim Yasasının 19. maddesi gereğince 18.01.2007 tarihinde Eğitim-Öğretimine başlayan Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 17/03/2006 tarihinde kurulmuş olan Fen Bilimleri Enstitüsü ve 01.11.2016 tarihli Resmi Gazete’de yer alan Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuş olan Güzel Sanatlar Enstitüsü 29.06.2021 tarih ve 31526 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 4180 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile kapatılmış Düzce Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü kurulmuştur.

Enstitümüzde Doktora, Sanatta Yeterlik, Tezli / Tezsiz Yüksek Lisans programlarında eğitim verilmektedir.