Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı

Öğretim Üyeleri

Dr. Öğr. Üy. Didem ORAL (Başkan)

Araştırma Görevlileri

Arş. Gör. Kübra KAYAN