Komisyonlar

Kafkas Dilleri ve Kültürleri Bölümü Komisyonları


EĞİTİM ve BOLOGNA KOMİSYONU:

Başkan: Arş Gör. Semra YILMAZ

Üyeler: Tüm Öğretim Üyeleri


SPOR KOMİSYONU:

Başkan: Dr. Öğr. Ü. Hüsnü GERELEGİZ

Üyeler: Tüm Öğretim Üyeleri


ENGELLİ ve ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÖĞRENCİ KOMİSYONU:

Başkan: Dr. Öğr. Ü. Fehmi ALTIN

Üyeler: Tüm Öğretim Üyeleri


BÖLÜMLER ÖĞRENCİ İŞLERİ KOMİSYONU:

Başkan: Arş Gör. Semra YILMAZ

Üyeler: Tüm Öğretim Üyeleri


ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME KOMİSYONU:

Başkanlar: Dr. Öğr. Ü. Fehmi ALTIN, Dr. Öğr. Ü. Hüsnü GERELEGİZ, Arş Gör. Semra YILMAZ

Üyeler: Tüm Öğretim Üyeleri


YAYIN ALT KOMİSYONU:

Başkanlar: Dr. Öğr. Ü. Fehmi ALTIN

Üyeler: Tüm Öğretim Üyeleri