Dekanlık

 

DEKAN

       

       Prof.Dr. Abdurrahim AYDIN

       e-posta: aaydin@duzce.edu.tr

 

DEKAN YARDIMCILARI 

hhhh        

Doç.Dr. Yılmaz TÜRK

e-posta: yilmazturk@duzce.edu.tr

 

Doç.Dr. Halil İbrahim ŞAHİN

e-posta: halilibrahimsahin@duzce.edu.tr

 

 

 FAKÜLTE SEKRETERİ

 

 Ahmet Sabit UĞURLU

e-posta: ahmetsabitugurlu@duzce.edu.tr