İdari Personel

Tekniker
Ömer UZUN
Dahili: 1736
Bilgisayar İşletmeni
Eren GÖLGÖR
Dahili: 1746