Yüksekokul Yönetim Kurulu

Dr. Öğr. Üyesi Arif GÜNGÖR

Öğr. Gör. Erdi YALÇIN

Öğr. Gör. Kaan TÜRKAY

Doç. Dr. Züleyhan BARAN

Doç. Dr. Serkan YÜCEL

Dr. Öğr. Üyesi Zuhal KURBAN