Akçakoca Meslek Yüksekokulu

Genel Bilgi

AKÇAKOCA MESLEK YÜKSEKOKULU

Akçakoca Meslek Yüksekokulu 11.07.1992 tarih ve 3837 sayılı Kanun ile kurulmuştur. 17.03.2006’da 5467 sayılı Kanun ile Düzce Üniversitesi’ne bağlanmıştır. 2006-2007 Öğretim Yılında itibaren Düzce Üniversitesi Akçakoca Yerleşkesinde faaliyetlerini sürdürmektedir.

Akçakoca Meslek Yüksekokulunda 25 akademik ve 5 idari ve 1 teknik personel olmak üzere toplam 31 personel görev yapmaktadır. Yüksekokul, 9 Derslik, 3 Bilgisayar Laboratuarı, 1 Gıda Laboratuarı ve 1 Mutfak Uygulama Laboratuvarının yanı sıra Kantin, Konferans Salonu ve Yemekhane olanaklarına da sahiptir.

MİSYON

Evrensel ilkelere bağlı, eğitim ve araştırma faaliyetlerini ulusal ve uluslararası standartlarda yürüten, çağdaş mesleki eğitimin gerektirdiği bilgiye ulaşmayı ve çözümlemeyi bilen, öğrenci odaklı bir öğretim kültürü oluşturmak, bölgenin ve ülkenin kalkınmasına katkı sağlamaktır.

VİZYON

Değer üreten üniversite anlayışını temel alarak; toplumsal ve sürdürülebilir kalkınmaya katkı sağlayan, çağdaş mesleki eğitimin gerektirdiği bilgi, beceri ve teknolojik gelişmelerde yüksek standartlara sahip, ekonomiye katkı sağlayacak yüksek nitelikli, ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan, saygın ve öncü bir yüksekokul olmak.