Ormancılık Meslek Yüksekokulu

İş Akış Şemaları

 5_3_1_ Yurt içi Geçici Görev Yolluk İşlemi İş Akış Süreci Formu

 5_3_2_ Yurt İçi Sürekli Görev Yolluk İşlemi İş Akış Süreci Formu

 5_3_3_Yurt Dışı Geçici Görev Yolluk İşlemleri İş Akış SÜreci Formu

 5_4_3_ Taşınır Giriş ( satın Alma) İşlemi İş Akış Süreci Formu

 5_4_4_ Taşınır Giriş ( Devir Alma) İşlemi İş Akış Süreci Formu

 5_4_5_ Taşınır Giriş ( Bağış-Yardım Alma) İşlemi İş Akış Süreci Formu

 5_4_6_ Taşınır Çıkış ( Tüketim ) İşlemi İş Akış Süreci Formu

 5_4_7_ Taşınır Çıkış (Üç Aylık Dönem ) İşlemi İş Akış Süreci Formu

 5_4_8_ Taşınır Çıkış ( Devretme ) İşlemi İş Akış Süreci Formu

 5_4_10_ Taşınır Çıkış ( Hurdaya Ayırma) İşlemi İş Akış Süreci Formu

 5_3_4_ Telefon Ödemesi İşlemi İş Akış Süreci Formu

 5_3_5_ Yabancı Dil Tazminatı İşlemi İş Akış Süreci Formu

 5_3_6_ Sınav Jüri Ödemesi İşlemi İş Akış Süreci Formu

 5_3_7_ Ek Ders Ödemesi İşlemi İş Akış Süreci Formu

 5_3_8_ Maaş İşlemleri İş Akış Süreci Formu

 5_3_9_ Emekli Keseneği (Asıl Mahiyette 5510 öncesi) İşlemi İş Akış Süreci Formu

 5_3_10_ Emekli Keseneği (Asıl Mahiyette 5510 Sonrası) İşlemi İş Akış Süreci Formu

 5_3_11_ Emekli Keseneği (Ek Mahiyette) İşlemi İş Akış Süreci Formu

 5_3_12_ Göreve Başlama İşlemi İş Akış Süreci Formu

 5_3_13_ SGK Girişi (İlk ve Tekrar Tescil) İşlemi İş Akış Süreci Formu

 5_3_14_ SGK Çıkış İşlemi İş Akış Formu

 5_3_15_ Görevden Ayrılma (İstifa) İşlemi İş Akış Formu

 5_3_16_ Mal Bİldirimi İşlemi İş Akış Formu

 5_3_17_ Ölüm Yardımı İşlemi İş Akış Süreci Formu

 5_4_1_ Doğrudan Temin (22-a) İşlemi İş Akış Süreci Formu

 5_4_2_ Doğrudan temin (22-d) İşlemi İş Akış Süreci Formu

 Bölüm Başkanlığına Atama İş Akış Formu

 Dr. Öğr Üyesi Atama İşlemleri İş Akış Formu

 Dr. Öğr. Üyesi Görev Uzatımı İş Akış Formu

 Gelen Evrak İş Akış Formu

 Giden Evrak İş Akış Formu

 Görevlendirme İşlemleri İş Akış Formu

 İdari Personel Atama İş Akış Formu

 Kimlik Yenileme İş Akış Süreci Şeması

 Mazeret Sınavı İş Akış Süreci Şeması

 Mezuniyet İş Akış Süreci Şeması

 Not İtirazı ve Düzeltme İş Akış Süreci Şeması

 Öğrenci Belgesi Verme İş Akış Süreci Şeması

 Öğrenci Hizmet Alımı İş Akış Süreci Şeması

 Öğrenci Kayıt  İş Akış Süreci Şeması

 Öğrenci Temsilciliği İş Akış Süreci Şeması

 Öğretim Görevlisi Kadrosuna İlk Atama İş Akış Formu

 Öğretim Görevlisi Süre Uzatma İş Akış Formu

 Personel Disiplin  İş Akış Formu

 Personel Yıllık İzin İşlemleri  İş Akış Formu

 Personelin Naklen Görevden Ayrılma  İş Akış Formu

 Sınav Programının Hazırlanması İş Akış Süreci Şeması

 Staj İşlemleri İş Akış Süreci Şeması

 Tek çift ders Sınavı İş Akış Süreci Şeması

 Transkript Verme  İş Akış Süreci Şeması

 Vekalet İş Akış Formu

 Yatay Geçiş  Akış Süreci Şeması

 Yüksekokul Kurulu Hazırlama İş Akış Formu

 Yüksekokul Müdür Yardımcılığına Atanma İş Akış Formu