Akademik Personel

Müdür
akifketen@duzce.edu.tr
DÜTAGAM Müdürü
caglarakcay@duzce.edu.tr
Dahili: 3121
kamiletirak@duzce.edu.tr
omerozyurek@duzce.edu.tr
mehmetdayi@duzce.edu.tr
nihankocer@duzce.edu.tr
Öğr. Gör. İlter BEKAR
ilterbekar@duzce.edu.tr
Doç. Dr. Ayhan AYTİN
ayhanaytin@duzce.edu.tr