Ormancılık Meslek Yüksekokulu

Komisyonlar

Mezuniyet ve Mezunlarla İlişkiler Komisyonu

Görev Tanımı: Eğitim Öğretim dönemini başarıyla tamamlamış ve mezuniyete hak kazanan öğrencilerin durumlarının incelenmesi ve mezuniyet kararlarının alınmasına yardımcı olur. Mezun olma aşamasına gelmiş öğrencilerin transkriptlerini inceler ve eğitim planını başarıyla tamamlamış öğrencileri bölüm sekreterliğine bildirir. Mezuniyet koşuluyla ilgili problem yaşayan öğrencilerin danışmanlarıyla iletişime geçer. Mezuniyet törenlerine katılacak öğrencilere gerekli duyuruların yapılmasını sağlar. Öğrencilere cüppe dağıtım işini organize eder. Mezun öğrencilerin geri bildirimde bulunanların kaydını tutar ve atanan öğrencilerin isimleri Yüksekokulun internet sitesinde yayınlanmasını sağlar.

 Dr.Öğr.Üyesi Nihan KOÇER (Başkan)

Dr.Öğr.Üyesi Mehmet DAYI (Üye)

Dr.Öğr.Üyesi Ömer ÖZYÜREK (Üye)

Öğrenci Temsilcisi (Üye)      

Yüksekokul Sekreteri (Üye)

 Bilişim Komisyonu

Görev Tanımı: Bölüm internet sayfasının güncel tutulmasını sağlar. Bölüm envanterinde bulunan dizüstü bilgisayar, sunum cihazı gibi bilişim ekipmanlarının onarımını gerektiren durumlarda bölüm başkanlığını bilgilendirir. Diğer komisyonlardan gelen rapor ve tutanakların dijital dosyalarını güvenli bir şekilde bilgisayar ortamında saklar.

 Dr.Öğr. Üyesi Ömer ÖZYÜREK (Başkan)

Dr.Öğr.Üyesi Mehmet DAYI (Üye)

Dr.Öğr.Üyesi Kamile TIRAK HIZAL (Üye)

Ahmet UYSAL (Üye)            

Semra AKÇA (Üye)

 İletişim, Tanıtım ve Kariyer Danışmanlığı Komisyonu

Görev Tanımı: Meslek Yüksekokulumuzun düzenleyeceği tüm etkinliklerde ihtiyaç duyulan salon, kamera, fotoğraf çekimi, haber metni, davetiye, afiş ve etkinlik talep formlarının hazırlanması aşamalarında görev yapar. Rektörlük makamına bağlı İletişim Tanıtım Koordinatörlüğü ile etkinliklere yönelik gerekli çalışmaları yürütür. Meslek Yüksekokulumuzun tercih edilebilirliğini arttırmak için bölgemizde bulunan lise öğrencileri için tanıtım çalışmalarını (eğitim, afiş çalışması, sunum vb.) yürütür. Mezun olacak öğrencilerimizin iş bulma olanaklarını ve kariyerlerini planlamaları konusunda ihtiyaç duydukları bilgileri aktarır.

Dr.Öğr.Üyesi Nihan KOÇER (Başkan)

Dr.Öğr.Gör. İsmail KOÇ  (Üye)

Dr.Öğr.Üyesi Ömer ÖZYÜREK (Üye)

Öğrenci Temsilcisi (Üye)                

Fikri AKSU (Üye, Orman Muhafaza Memurları ve Emeklileri Derneği Genel Başkanı)

Ziyafettin SİNE (Üye, Orman Muhafaza Memurları ve Emeklileri Derneği Genel Sekreteri)

Yüksekokul Sekreteri (Üye)                  

Ahmet UYSAL (Üye)

 Spor Komisyonu

Görev Tanımı: Birim içi ve birim dışı tüm sportif faaliyetlerin yürütülmesi için gerekli çalışmaları yapar. Komisyon kararlarını öğrencilere duyurur ve sportif faaliyetlerle ilgili kurulacak takımların oluşturulması için gerekli çalışmaları yapar.

Dr.Öğr.Gör. İsmail KOÇ (Başkan)

Dr.Öğr.Üyesi Ömer ÖZYÜREK (Üye)

Dr.Öğr.Üyesi Nihan KOÇER (Üye)

Öğrenci Temsilcisi (Üye)             

Yüksekokul Sekreteri (Üye)

 Eğitim-Öğretim, Değişim Programları ve Bologna Eşgüdüm Komisyonu

Görev Tanımı: Tüm eğitim süreçlerini izler, denetler ve gerekli değişikliklerin yapılmasını sağlar. Erasmus, Farabi, Mevlana, vb. gibi öğrenci ve öğretim üyesi değişim programlarını yürütür. Ders uyumlarını ve geri dönen öğrencilerin ders geçme notlarının dönüşümünü gerçekleştirir. Bölümün gereksinimlerine uygun ikili anlaşmalar kurmak amacıyla yurtdışındaki üniversitelerle iletişime geçer. Bologna süreci çalışmaları kapsamında yer alan program geliştirme ve ölçme-değerlendirme uygulamalarını takip eder ve değerlendirir. Bologna bilgi sisteminde bölümle ilgili bilgilerin güncel tutulmasını koordine eder.

Dr.Öğr.Üyesi Mehmet DAYI (Başkan)

Dr.Öğr.Üyesi Kamile TIRAK HIZAL (Üye)

Dr.Öğr.Gör. İsmail KOÇ  (Üye)

Öğrenci Temsilcisi (Üye)

 Öğrenci Temsilciliği Komisyonu

Görev Tanımı: Öğrencilerin eğitim, sağlık, spor ve kültürel ihtiyaçlarının karşılanması ve geliştirilmesinde haklarını gözetecek, Yüksekokulumuzun Yönetimi ile öğrenciler arasında etkili bir iletişim kurarak öğrencilerin beklenti ve isteklerini Yönetime iletecek ve öğrencilerin eğitim-öğretim konusundaki kararlara katılımını sağlayacak olan öğrenci temsilcisinin seçimini gerçekleştirmektir.

Dr.Öğr. Gör. İsmail KOÇ (Başkan)  

Dr.Öğr.Üyesi Mehmet DAYI (Üye)

Dr.Öğr.Üyesi Kamile TIRAK HIZAL (Üye)

Yüksekokul Sekreteri (Üye)

 Burs Komisyonu

Görev Tanımı: Resmi ve özel sektör tarafından Meslek Yüksekokulumuza tanımlanan kontejan dahilinde gelen burs başvurularının değerlendirmesini yapar ve komisyon karar tutanaklarını Müdürlük makamına teslim eder.

Dr.Öğr.Üyesi Ömer ÖZYÜREK (Başkan)   

Dr.Öğr. Gör.  İsmail KOÇ (Üye)

Dr.Öğr.Üyesi Nihan KOÇER (Üye) 

 Yatay Geçiş ve İntibak Komisyonu

Görev Tanımı: Yatay geçiş, ÖSYM tarafından gerçekleştirilen üniversiteye giriş sınavı ile yeniden kazanma, merkezi yerleştirme, ek kontenjan, gibi çeşitli yerleştirme yollarıyla bölüme kayıt yaptıran veya başka üniversitelerde/birimlerde yaz okulunda eğitim görmüş öğrencilerin daha önce almış oldukları derslerin intibaklarının yapılmasını ve muafiyet planlarının hazırlanmasını organize eder.

Dr.Öğr. Gör.  İsmail KOÇ (Başkan)

Dr.Öğr.Üyesi Kamile TIRAK HIZAL (Üye)

Dr.Öğr.Üyesi Mehmet DAYI (Üye) 

 Kalite ve Program İyileştirme-Geliştirme Komisyonu

Görev Tanımı: Meslek Yüksekokulumuza ait tüm iyileştirme süreçlerini takip ederek gerekli çalışmaları gerçekleştirir. İletilen şikayetleri değerlendirip Müdürlüğe görüş bildirir ve Kurum İç Değerlendirme Raporunu oluşturur.

 Dr.Öğr.Üyesi Nihan KOÇER (Başkan)

Dr.Öğr. Üyesi Ömer ÖZYÜREK (Üye)

Dr.Öğr.Üyesi Mehmet DAYI (Üye) 

Yüksekokul Sekreteri (Üye)

Öğrenci Temsilcisi (Üye)

 Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonu

Görev Tanımı: Akademik teşvikten faydalanmak için bölümlere başvuran akademik personellerin yapmış oldukları bilimsel çalışmalara ait dokümanları inceler. İnceleme sonrası gerekli düzeltmeleri yapar. Başvuru sonuçlarını ve ilgili dokümanları Müdürlük makamına süresi içerisinde sevk eder.

Dr.Öğr.Üyesi Mehmet DAYI (Başkan)

Dr.Öğr. Gör. İsmail KOÇ (Üye)

Dr.Öğr.Üyesi Kamile TIRAK HIZAL (Üye)

 Oryantasyon, Rehberlik ve Psikososyal Destek Komisyonu

Görev Tanımı: Kişiler arası ilişkilerin daha da güçlenebilmesi için etkinlikler düzenler. Psikososyal gereksinimi olan öğrencileri destekler. Yeni başlayan öğrencilerin oryantasyon süreçlerini tamamlar.

Dr.Öğr.Üyesi Ömer ÖZYÜREK   (Başkan)

Dr.Öğr. Gör. Kamile TIRAK HIZAL (Üye)

Dr.Öğr.Üyesi Nihan KOÇER (Üye) 

Staj Komisyonu

Görev Tanımı: Öğrenciler ile iş sektörü arasındaki iletişimi sağlayarak staj faaliyetlerinin daha etkin bir şekilde sürdürülmesini, iyileştirilmesini ve kontrolünü yapan bir komisyondur.

Dr.Öğr.Üyesi Kamile TIRAK HIZAL (Başkan)

Dr.Öğr.Üyesi Nihan KOÇER (Üye)

Dr.Öğr.Gör. İsmail KOÇ (Üye)

Dr.Öğr.Üyesi Mehmet DAYI (Üye) 

Dr.Öğr. Üyesi Ömer ÖZYÜREK (Üye)