Uluslararası Öğrenci Başvuruları

Online Başvuru süresicinde dikkaet edilmesi gereken hususlar;

  • Başvurular Uluslararası Öğrenci Birimi web sayfasında duyurulan tarihlerde https://yos.duzce.edu.tr/Login sayfası üzerinden yapılır.
  • Başvuru sürecinde adaylar, başvuru belgelerini sisteme eksiksiz yüklemelidir.
  • Başvuru ve Değerlendirme süreci içerisinde eksik bilgi ve/veya belgeye rastlanan adayın başvurusu iptal edilecektir.
  • Adaylar başvuru dönemi içerisinde sadece bir kez başvuru yapabilir.
  • Başvurunuzun geçerli olabilmesi için sistem üzerinden başvurunun onaylanması gerekmektedir. Başvurusu onaylanmayan adaylar, tercih işlemlerinde bulunamaz.