Eğitim Koordinatörlüğü
3.10.2022

Bölüm Başkanları Eğitimi Gerçekleştirildi

23 Eylül 2022 tarihinde Rektörlük Çalıştay Salonunda gerçekleştirilen Eğitim Koordinasyon Kurulunda, Üniversitemiz akademik birimlerinde görev yapan tüm bölüm başkanlarına yönelik eğitim düzenlenmesi kararlaştırılmıştı. Üniversitemiz Eğitim Koordinatörlüğü, 2022-2023 eğitim öğretim yılı güz dönemi öncesi Cumhuriyet Konferans Salonunda Bölüm Başkanlarına yönelik eğitim düzenledi.

Açılış konuşmasını Rektör Yardımcımız Prof. Dr. İlhan Genç’in yaptığı eğitime; Eğitim Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Seda Çavuş, Öğrenci İşleri Daire Başkanı Reşat Ekinci, Personel Daire Başkanlığı,  Eğitim Koordinatörlüğü Şube Müdürü Dinçer Korkmaz, akademik birimlerin bölüm başkanları katıldı.

Rektör Yardımcımız Prof. Dr. İlhan Genç, bölüm başkanlarının eğitim öğretim işlemleri ile idari süreçlerdeki görevlerine, yetkilerine ve katkılarının önemine değindi. Bölüm Başkanlarının yürütmüş olduğu süreçlerle ilgili örnekler veren Genç, Eğitim Koordinatörlüğü biriminin yürütmüş olduğu faaliyetler hakkında da katılımcılara bilgiler aktardı.

Gerçekleştirilen açılış konuşmasından sonra Üniversitemiz Eğitim Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Seda Çavuş, katılımcıları bilgilendirmek adına sunum yaptı. Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Seda Çavuş sunumunda, 2021-2022 eğitim öğretim yılında yapılan ders görevlendirmelerine, gruplara-şubelere bölünerek yürütülen derslere, 2022-2023 eğitim öğretim yılı güz ve bahar dönemindeki beklentilere, akademik takvime, müfredat değişikliğinin önemine ve süreçlerde dikkat edilmesi gereken konulara değindi. Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Seda Çavuş, tüm akademik birimlerin, işlemlerini belirlenmiş kurallar, mevzuat ve takvim çerçevesinde yapılması gerektiğini vurguladı. Geçmiş dönemlerde yaşanan sorunlar ve aksaklıklar hakkında örnekler veren Çavuş, süreçlerde aksamaların yaşanmaması için yapılması gereken iş ve işlemlerle ilgili ayrıntılı bilgi paylaşımında bulundu.

Eğitim Koordinatörlüğü Şube Müdürü Dinçer Korkmaz ise yaptığı sunumunda; Yükseköğretim Kurumları Uygulamalı Dersler Çerçeve Yönetmeliği’nde yayınlanan; iş yerinde meslek eğitimi dersi, uygulamalı dersler ile staj dersleri hakkında yapılan değişiklikler ile Üniversitemiz Uzmanlık Alan Bilgi Bankası veri girişleri hakkında Eğitim Koordinasyon Kurulu üyelerini bilgilendirdi.

Eğitim Koordinatörlüğünün sunumunun ardından toplantı, katılımcılardan gelen soru ve önerilerle devam etti. Sorular Eğitim Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Seda Çavuş, Öğrenci İşleri Daire Başkanı Reşat Ekinci ve Eğitim Koordinatörlüğü Şube Müdürü Dinçer Korkmaz tarafından cevaplandırıldı. Toplantı dilek ve temennilerle son buldu.