Koordinatörlüğümüz

Koordinatörlüğümüz Düzce Üniversitesi Senatosunun 02.02.2023 tarihe ve 202/15 sayılı Kararı ile kurulması kararlaştırılmıştır.

Amaç: 

Koordinatörlüğümüzün amacı; engelli öğrencilerin öğrenimlerini sürdürdükleri sürede eğitim-öğretim, maddi, idari, fiziksel, barınma, sosyal, kültürel ve benzeri alanlarla ilgili ihtiyaçlarını tespit etmek ve bu ihtiyaçların karşılanabilmesi için alınması gereken önlemleri belirlemek, çözüm önerileri sunmak, gerekli düzenlemeleri Üniversitede bulunan diğer akademik ve idari birimler ile eşgüdüm içerisinde çalışmalar yaparak sonuçlarını değerlendirmektir.