Başvurular ve İşleyiş

  • Üniversitemizin engelli danışmanlık ve destek hizmetlerinden yararlanmak isteyen her bireyin (öğrenci ya da akademik ve / veya akademik olmayan personel)  öncelikle Engelsiz Düzce Üniversitesi Koordinatörlüğü'ne kaydını yaptırması gerekmektedir.
  • Başvurular öğrencinin kayıtlı olduğu ilgili fakülte/meslek yüksekokulu tarafından görevlendirilen birim temsilcilerine ulaşılarak da yapılabilir. 
  • Başvuru sürecinde birey üniversite tarafından sağlanabilen hizmetler konusunda yazılı ve sözlü olarak bilgilendirilir.
  • Başvuru sahibi ve Engelsiz Düzce Üniversitesi Koordinatörü ile ilgili birim sorumlusu birlikte bireyin gereksinimleri üzerinde tartışarak karar verirler. Bu oturumlara öğrencinin danışmanı da katılabilir.