Koordinatörlük

İletişim ve Tanıtım Koordinatörlüğü, 15.01.2013 tarih ve 2013/14 sayılı karar ile Düzce Üniversitesi Senatosunda kabul edilen ve yürürlüğe giren yönerge ile faaliyete başlamıştır. Koordinatörlüğün akademik kadrosunda 5 öğretim görevlisi, idari kadrosunda ise 1 şube müdürü, 4 bilgisayar işletmeni, 1 yapım ve yayın görevlisi, 1 tekniker ve 2 büro personeli görev yapmaktadır. Koordinatörlük hizmetlerini; Basın Birimi, Sosyal Medya Birimi, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Birimi, Bilgi Edinme Birimi ve Etkinlik Birimi olmak üzere beş ayrı faaliyet birimiyle yerine getirmektedir.

Amaç

Üniversite’nin mensupları ve birimleri arasında etkili iletişimi sağlamak, Üniversite’nin iletişim hedeflerini belirlemek, hedefe yönelik stratejiler geliştirmek ve bu stratejilere uygun eylem programlarının uygulama sürecini yönetmek, Üniversite’nin kurumsal kimliğini, ulusal ve uluslararası alanlarda en etkin şekilde tanıtacak, Üniversite’nin kurumsal itibarını geliştirecek çalışmalarda bulunmaktır.