Personel Daire Başkanlığı

Belgeler Formlar

Emeklilik İşlemleri:

Emeklilik tarihinden 1 ay önce emekli olacak personelin birimi tarafından Personel Daire Başkanlığı'na ulaştırılması gereken belgeler:
1- 2 adet fotoğraf (son 6 ayda çekilmiş)
2- Nüfus cüzdanı fotokopisi
3- Emeklilik talep dilekçesinin aslı (Emekliliğini geçireceği adres ve telefon bilgisini içermelidir)

Pasaport İşlemleri

Ortak Belge ve Formlar:

Akademik Personel ile İlgili Belgeler ve Formlar:

İdari Personel ile İlgili Belgeler ve Formlar:


Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personel ile İlgili Belgeler ve Formlar:

A) İlk Defa çalıştırılacaklar İçin Gerekli Belgeler:

 Bu belgelerin, bilgisayar ortamında doldurulması ve ıslak imzalı olarak 3 takım dosya halinde hazırlanması, Personel Daire Başkanlığına elden teslim edilmesi ve üst ile EBYS üzerinden gönderilmesi gerekmektedir.

B) Görev Süresi Uzatılacaklar İçin Gerekli Belgeler: 

Bu belgelerin, bilgisayar ortamında doldurulması ve ıslak imzalı olarak 2 takım dosya halinde hazırlanması, Personel Daire Başkanlığına elden teslim edilmesi ve üst ile EBYS üzerinden gönderilmesi gerekmektedir.