25.01.2024

29.12.2023 Tarihli Öğretim Elemanı İlanı Nihai Değerlendirme Sonuçları Açıklanmıştır.

Lisans Düzeyi Sonuçları için tıklayınız.

Nihai Değerlendirme Sonuçlarına yapılacak itirazlar ilana çıkılan birimlere (fakültelere/yüksekokullara/rektörlük vs…)  yapılacaktır.

Atanmaya hak kazanan adayların aşağıda belirtilen belgeleri dilekçe ekinde 15 gün içerisinde (08.02.2024 tarihi mesai bitimine kadar) Rektörlük Personel Daire Başkanlığı'na teslim etmeleri gerekmektedir.

Dilekçe için tıklayınız.

- nüfus cüzdanı fotokopisi,

- 1 adet fotoğraf,

- Askerlik terhis belgesinin ıslak imzalı hali ya da e – devletten alınan tecil belgesi, Not: Yedek subay olarak askerliğini tamamlayanların teğmenliğe nasb tarihini gösteren terhis belgesini ıslak imzalı ibraz etmeleri zorunludur.(terhis belgelerinde askerlik başlangıç ve bitiş tarihleri olmalıdır.)

- Lisans/Y.Lisans/Doktora Mezun Belgesinin E–Devlet çıktısı ya da Lisans/Y.Lisans/Doktora Diplomasının noter onaylı fotokopisi. (isteyen adaylar noter onayı yerine diplomaların asıllarını ve fotokopilerini getirmek sureti ile onay işlemini Personel Daire Başkanlığında yaptırabilirler)

- Y.Lisans/Doktora Öğrenci Belgesinin e – devlet çıktısı ya da Y.Lisans/Doktora Öğrenci Belgesinin fotokopisinin noter onaylısı. (isteyen adaylar noter onayı yerine öğrenci belgelerinin asıllarını ve fotokopilerini getirmek sureti ile onay işlemini Personel Daire Başkanlığında yaptırabilirler),

(- ÖNEMLİ: Onay işlemini Personel Daire Başkanlığında yaptıracak olan adayların ilgili evrakların asılları ile birlikte fotokopilerini de getirmeleri gerekmektedir.)

- Lisans Transkriptinin e – devlet çıktısı ya da fotokopisinin noter onaylısı. (isteyen adaylar noter onayı yerine transkiptin aslını ve fotokopisini getirmek sureti ile onay işlemini Personel Daire Başkanlığında yaptırabilirler),

- Adli Sicil Kaydının e – devlet çıktısı,

- ilan şartında deneyim istenen adaylar için SGK dökümü hariç diğer deneyim belgelerinin ıslak imzalı asılları,

Yukarıdakilere İlave olarak Naklen atanacaklardan herhangi bir belge talep edilmemekte olup, Açıktan veya Açıktan Yeniden Atanacaklardan İstenilen Belgeler şunlardır;

- Öğretim Elemanı Olarak Çalışmasında Sakınca Olmadığını Bildiren Tek Hekimli Sağlık Raporu.

- Kamuda kadrolu olarak çalışıp ayrılanlar için en son çalışılan Kurumdan alınan onaylı Hizmet Belgesi (Sadece Açıktan Yeniden Atanacaklardan istenmektedir.)