Dekanlık

DEKAN

Prof. Dr. İsmail KARAGÖZ

Özgeçmiş

DEKAN YARDIMCISI

Doç. Dr. Furat Akdemir

Özgeçmiş

 

 

 DEKAN YARDIMCISI

Doç. Dr. Emine GÜMÜŞ BÖKE

Özgeçmiş

 

 

 

 

 

 FAKÜLTE SEKRETERİ

Hasan KÖKSAL