Genel Bilgi

Bölüm Hakkında

Orman Mühendisliği Programı (OMP) eğitim ve öğretim faaliyetlerine resmi olarak 1997 yılında başlamıştır. Öğrencilerin programa kayıt olabilmeleri için Öğrenci Seçme Sınavı'ndan (ÖSS) yeterli “Sayısal–2 (SAY–2)” puan almaları gerekmektedir. DÜ Orman Fakültesi OMP, gerçekleştirdiği kaliteli eğitim-öğretim ve bilimsel akademik faaliyetleri nedeniyle Türkiye'de mevcut OMP arasında üst sıralarda yer almaktadır. Program, dört yıllık süresi içinde disiplinler arası yaklaşımı baz olarak sunduğu zorunlu ve seçmeli ders ve uygulama çalışmaları ile öğrencilerine, doğal özellikle de orman kaynaklarının sürüdürülebilir yönetimi konusunda uluslararası standartlarda eğitim vermektedir. Dinamik bir yapıya sahip programın eğitim ve öğretim faaliyetleri, güncel doğal kaynak sorunları ile mevcut bilgi ve teknolojik seviyeyi yansıtacak şekilde güncellenmektedir.

OMP'da mevcut anabilim dallarına ait Silvikültür, Orman Entomolojisi ve Koruma, Havza Amenajmanı, Toprak ve Ekosistem, Orman İnşaatı, Jeodezi ve Fotogrametri, Orman Botaniği laboratuvarları ve Herbaryum yardımı ile teorik bilgiler uygulamaya geçirilmektedir. Ayrıca, bu tesislerde öğretim üyelerimizin BAP, TÜBİTAK destekli bilimsel araştırma projelerinin laboratuvar çalışmaları ile lisans, yüksek lisans ve doktora bitirme tezlerinin deney ve araştırma çalışmaları da gerçekleştirilmektedir. 

Amaç

Orman Mühendisliği Programı, doğal özellikle de orman kaynaklarının tüm ürün, işlev ve hizmetlerinin süründürülebilir olarak yönetimi, işletilmesi ve denetimi konularında en yüksek uluslararası standartlarda eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ile kamusal danışmanlık yapmayı amaçlar. Bu çerçevede, orman ekosistemleri ve öğelerinin tanınması, ormanların yenilenmesi, bozuk orman alanlarının rehabilitasyonu ve potansiyel orman alanlarının ağaçlandırılması ile odun ve odun dışı ürün ve hizmetlerin toplumun ihtiyaçları doğrultusunda sürdürülebilir kullanımını sağlayacak şekilde planlanması ve işletilmesini sağlayabilecek nitelikte yetkin bireyler yetiştirmeyi hedefler.

 

Lisans Eğitiminin Süresi ve İçeriği

Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır. Eğitim süresince; Matematik, Kimya, Botanik gibi temel fen derslerinin yanında, Orman Zoolojisi, Meteoroloji ve Klimatoloji, Orman Botaniği, Orman Ağaçları Fizyolojisi, Ekonomi, Yaban Hayvanları Bilgisi, Fitopatoloji, Orman Ekolojisi, Fotogrametri, Ağaç Teknolojisi, Havza Amenajmanı, Orman Koruma, Orman Ürünlerinden Faydalanma, Pazarlama, Sel Kontrolü, Toprak Koruma, Ormancılık Politikası ve Orman İşletme Ekonomisi gibi bölüm dersleri okutulmaktadır.

Orman Mühendisliği Programı (OMP) en az 240 AKTS kredisiyle tamamlanmaktadır.

Programda Yükseköğretim Kanunu’nda yer alan Ortak Zorunlu Dersler ile İngilizce ve Üniversite Senatosu’nun belirlediği diğer ortak dersler yer alır.

OMP öğrencileri kırk iş günü staj yapmak zorundadır. Öğrenciler, stajlarını Orman ve Su İşleri Bakanlığı'na bağlı Genel Müdürlüklerin (Orman Genel Müdürlüğü, Çölleşme ve Erezyonla Mücadele Genel Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü) merkez veya taşra teşkilatlarında, kamu veya özele ait fidanlıklarda, belediyelerde ve özel ormancılık bürolarında yapabilir. 

 Bölüm öğretim planına buradan ulaşılabilir.

 

Mezunların Unvanı, Yüksek Lisans ve Doktora

Mezunlarına Lisans Diploması ve “Orman Mühendisi” unvanı verilir. Bölümümüzde Yüksek lisans, 1999–2000 eğitim-öğretim yılında Orman Mühendisliği Anabilim Dalında açılmıştır. Bölüm mezunları yanı sıra ilgili bilim dallarından bilimsel hazırlık programı ile öğrenci alınmaktadır. Mezunlara “Yüksek Mühendis” unvanı verilmektedir. Bölümümüzde Doktora, 2008–2009 eğitim-öğretim yılında Orman Mühendisliği Anabilim Dalında açılmıştır. Bölüm Lisans ve Yüksek lisans mezunları yanı sıra ilgili bilim dallarından bilimsel hazırlık programı ile öğrenci alınmaktadır. Mezunlara “Doktor” unvanı verilmektedir.

 

Mezunların Görev Alanları

Orman mühendisleri, orman alanlarını saptar, haritasını yapar; yeşil alan olarak ayrılan yerleri milli park, doğa koruma alanları vb. yapmak için arazi ölçümü yapar, plan hazırlar; toprağın cinsi ve yerin coğrafi özelliğine göre dikilecek fidan cinsini, miktarını ve fidan dağılımını saptar; orman alanlarına uygun ağaç türlerini seçer; fidanların tekniğe uygun olarak dikilmesine nezaret eder; ağaç hastalıklarına ve orman yangınlarına karşı önlem alır; ormanın gerekli bakım işlemlerini yaptırır; orman yaban hayvanlarını korur ve üremesi için gerekli planları yapar.

Orman mühendislerinin yoğun olarak görev aldıkları alan kamu sektörü olup, çoğunlukla Orman Bakanlığı'nın, Milli Parklar ve Av-Yaban Hayatı Genel Müdürlüğü, Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrol Genel Müdürlüğü ile Orman Genel Müdürlüğü'nün merkez ve taşra birimlerinde çalışırlar. Ayrıca Karayolları Genel Müdürlüğü, Çevre Bakanlığı ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünde çevre düzenleme, baraj havzalarının düzenlenmesi işlerinde ve belediyelerde park ve bahçeler müdürlüğünde görev alabilirler.