Akademik Çalışmalarımız

 

 

11 - Dr. Öğr. Üyesi Ömer Faruk ÖZGÜR'ün, Üsküdar Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen 11. Uluslararası İletişim Günleri Dijital Eşitsizlik ve Veri Sömürgeciliği Sempozyumu kapsamında 17.05.2024 tarihinde Prof. Dr. Aslı Yapar GÖNENÇ başkanlığında gerçekleştirilen 48. Oturumda "DergiPark Sisteminde Kayıtlı Dijital Eşitsizlik Konulu Derleme Makalelerde Ele Alınan Etik Sorunlara İlişkin Bir Değerlendirme" başlıklı sunumu online/çevrimiçi olarak gerçekleştirmiştir.  (20.05.2024)

Bilgi için aşağıdaki linkleri tıklayınız.

Sempozyum Web Sitesi: https://ifig.uskudar.edu.tr/

Sempozyum Programı: https://ifig.uskudar.edu.tr/2024/sempozyum-programi

10 - Dr. Öğr. Üyesi Ömer Faruk ÖZGÜR'ün Türkiye’de DergiPark Sistemindeki Yapay Zekâ ve Kriz Konulu Akademik Çalışmalar Üzerine Bir Değerlendirme” adlı makalesi “Academic Journal of Information Technology” adlı dergide yayınlandı.(29.02.2024)

9 - Dr. Öğr. Üyesi Ömer Faruk ÖZGÜR'ün  "Influencer marketing (etkileyici pazarlama) konulu lisansüstü tezlerin bibliyometrik analizi" başlıklı makalesi Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi'nde 2024 yılı Ocak ayı itibariyle  yayınlanmıştır.

8 - Dr. Öğr. Üyesi Ömer Faruk ÖZGÜR tarafından yazılan "“Afet Yönetimi ve Kriz İletişimi Bağlamında Kahramanmaraş Depremi ve Afad’ın Twitter Kullanımı Üzerine Bir Değerlendirme” adlı kitap bölümü “Sosyal Bilimlerde Güncel Araştırma ve İncelemeler V” adlı kitap, Akademisyen Yayınevi tarafından yayınlanmıştır.

 

7 - Dr. Öğr. Üyesi Ömer Faruk ÖZGÜR'ün, n “Afet Ansiklopedisi” adlı kitapta üç ayrı ansiklopedi maddesi (Afet Yönetimi ve Kriz İletişimi, Afet Yönetiminde Sivil Toplum Kuruluşları, Afet Yönetimi ve Sosyal Medya) yayınlanmıştır.

 

6 - Öğr. Gör. Dr. Buşra KESİCİ'nin "Kalite Yönetim Sistemi Standartları Belgelendirmesi ve Performans" adlı kitabı yayınlanmıştır.

 

5 - Dr. Öğr. Üyesi Ömer Faruk ÖZGÜR'ün “Sağlık Bakanlığının Covid 19 Aşı Teşvik Faaliyetlerinin Halkla İlişkiler Çerçevesinden Değerlendirilmesi” adlı makalesi “Ordu Üniveristesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi”nde yayınlandı.

 

4 - Öğr. Gör. Dr. Hasan Saltuk DURAK'ın "Yöneticlerin Karşılaştıkları Örgütsel Problemler ve Çözümleri" İsimli Kitabı yayınlanmıştır.

3 - Dr. Öğr. Üyesi Ömer Faruk ÖZGÜR'ün “İtibar Yönetimi Konulu Lisansüstü Tezlerin Bibliyometrik Analizi” adlı makalesi “Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisinde" yayınlandı.

 

2 -  Dr. Öğr. Üyesi Ömer Faruk ÖZGÜR'ün “Dijital İtibar Yönetimi ve Yapay Zekâ Konulu Lisansüstü Tezlerde Doküman Analizi İle Bir İnceleme” adlı kitap bölümü "Yapay Zekâ, Blockchain ve Nesnelerin İnterneti Kitap Serisi / Yapay Zekâ: Alan Uygulamaları-2" kitapta yayınlandı.


1 -  Öğr. Gör, Dr. Buşra KESİCİ’nin “Tedarik Zincirinde Üretim ve Risk Yönetimi” adlı kitap bölümü "Tedarik Zincirinde Risk Yönetimi" isimli kitapta yayınlandı.