Hakkımızda

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Hakkında;

Meslek Yüksekokulumuz işletmelerin, kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaç duyduğu ara insan gücünü (Meslek Elemanı) nitelik ve nicelik bakımdan uluslararası standartlara uygun olarak yetiştirmeyi amaçlamaktadır.   Bu amaçla İşletme Yönetimi, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Sosyal Güvenlik, Çağrı Merkezi Hizmetleri ve Nüfus Vatandaşlık Programları ile eğitim sürdürülmektedir.  Meslek Yüksekokulumuz ön lisans düzeyinde öğretim vermekte olup, öğrenim süresi 2 yıldır.

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Tarihçesi;

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan İşletme Yönetimi ve Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programlarının geçmişi, 1976 yılında kurulan Düzce Meslek Yüksekokulu İktisadi ve İdari Programlara dayanmaktadır. Sosyal Güvenlik Programı ise, yine Düzce Meslek Yüksekokulu bünyesinde 2009 yılı itibariyle, Türkiye’nin ilk ve tek Sosyal Güvenlik Programı olarak öğretim faaliyetine başlamıştır. 2547 Sayılı Kanun’un 2880 Sayılı Kanun’la değişik 7/d-2 maddesi 05.05.2011 tarihli Yükseköğretim Genel Kurulu Toplantısında alınan karar uyarınca Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Düzce Meslek Yüksekokulundan ayrılmıştır.
2013-2014 eğitim-öğretim yılında mevcut olan programlara Çağrı Merkezi Hizmetleri Programı da ilave edilmiş olup, eğitim-öğretim faaliyetlerine devam etmektedir.2547 Sayılı Kanun'un 2880 Sayılı Kanun'la değişik 7/d-2 maddesi ve 04.04.2018 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında alınan karar uyarınca da Ülkemizde ve Üniversitemizde ilk ve tek olan Nüfus ve Vatandaşlık Programı 41 öğrencisiyle 2018-2019 eğitim-öğretim yılında faaliyetine başlamıştır.
Meslek Yüksekokulumuzda 2018 yılı itibariyle, İşletme Yönetimi (N.Ö.), Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (N.Ö.), Sosyal Güvenlik (N.Ö.-İ.Ö.), Çağrı Merkezi Hizmetleri (N.Ö.) ve Nüfus ve Vatandaşlık (N.Ö.) olmak üzere toplam 5 programda eğitim-öğretim faaliyetleri sürdürülmektedir.

Misyon

Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı, çağdaş ve demokratik bir üniversite olarak; ülkenin gelişmesine ve çağdaş uygarlık seviyesine ulaşmasına katkı sağlayacak meslek insanları yetiştirmek, araştırma ve topluma hizmet alanlarında evrensel değerler üretmek, ulusal ve uluslararası düzeyde iş birlikleri kurmak, sürdürülebilir kalkınmaya öncülük etmektir.
 

Vizyon

Toplumsal ve sürdürülebilir kalkınma alanlarında disiplinler arası proje iş birlikleriyle öncü, eğitim-öğretim ve bilimsel gelişme alanlarında ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan, çağdaş, yenilikçi, güvenilir, saygın ve tercih edilen bir üniversite olmak.
 

Değerler

Şeffaf bir yönetim anlayışına sahip olmak, Tüm kararlarda mümkün olduğunca paydaşların katılımı sağlamak, Alanında yetişmiş ve güncel bilgilerle donatılmış bireylerin yetiştirilmesini amaçlamak, Meslek etiği anlayışına sahip olmak, Liyakat ve başarıya önem vermek, Toplum yararını ön planda tutmak
 

Hedefler
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu’nun amacı; işletmelerin, kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaç duyduğu ara insan gücünü (Meslek Elemanı) nitelik ve nicelik bakımdan uluslararası standartlara uygun olarak yetiştirmektir. Bu bağlamda hedeflerimiz;
Ülkemiz işletme ve endüstri kuruluşlarının, kamu kurum ve kuruluşlarının aradığı nitelikleri taşıyan, gelişen teknolojiyi izleyen, uygulamaya koyan, alt birimlere aktaran, kendini devamlı yenileyen meslek elemanını yetiştirmek. Endüstrinin ve ticari kuruluşların hizmet içi personel eğitimini yapmak. Kamu kurum ve kuruluşları ile endüstri ve ticari kuruluşlara danışmanlık yapmak. Döner sermaye çalışmaları ile bilginin yanında hizmet üretmek ve endüstri kuruluşlarına satmak. Öğretim programlarını ve bilgisayar laboratuvarını değişen ekonomiye, yönetim süreçlerine ve gelişen teknolojiye ayak uydurabilmek amacıyla yenilemek. Bilgi ve beceri kursları açarak çevrede mesleği olmadığı için iş bulamayanları meslek sahibi yapmak, onları tüketici olmaktan kurtararak üretici hale getirmek. Okul endüstri ilişkilerini en üst düzeyde tutmak.