Ders Kayıtları Esnasında Sıkça Sorulan Sorular ve Cevapları

-Çakışan dersleri seçebilir miyim?

Düzce Üniversitesi Lisans Yönetmeliği

(https://ogrenciisleri.duzce.edu.tr/Dokumanlar/ogrenciisleri/Dosyalar/24 %20A%C4%9Fustos%202011%20L%C4%B0SANS%20%20Resm%C3%AE%20Ga zete%202016%20de%C4%9Fi%C5%9Fiklik%20sonras%C4%B1.pdf)

MADDE 15 - (1) Öğrenciler ilk defa aldıkları derslerin teorik bölümüne %70 oranında, uygulama bölümüne %80 oranında devam etmek zorundadır. Öğrencilerin raporlu oldukları süre devamsızlık süresinden sayılır.

Bu sebeple ilk kez alınacak dersler için çakışan dersler aynı anda alınamaz. Ancak daha önce alınmış ve devam şartı sağlanmış (devamdan muaf) dersler ile çakışan dersinizi alabilirsiniz.

-OBS’de staj derslerini ne zaman seçmeliyim?

Bölümümüzde 4. ve 6. Yarıyıl bitimindeki yaz döneminde staj yapılmaktadır. Staj yapabilmeniz için ilgili Bahar döneminde staj başvurusu yaptıktan sonra kabul edilmeniz durumunda yaz stajını yapabilirsiniz. Stajı yaptıktan sonraki ilk güz döneminde OBS’ de 1. Staj için BM399 Yaz Stajı 1 dersini, 2. Staj için BM499 dersini almaları gerekmektedir. Eğer staj daha önceden alınmış ve öğrencinin transkriptinde görünüyorsa öğrencinin tekrar almasına gerek yoktur.

-Staj yapmadığım halde OBS’ de staj derslerini seçmeli miyim?

5. ve 7. yarıyıllarda ders listenizde gözüken staj derslerini (Staj yapılmasa bile) seçmeniz mezuniyetinizin gecikmemesi için gereklidir. Bu dönemlerdeki her öğrencinin AKTS’ sini başka derslere kullanmadan staj derslerini seçmesi zorunludur.

-Ders seçiminde yaşadığım problemler için neler yapabilirim?

Aldığınız hata yazılımsal kaynaklı olabilir.Tarayıcınızı belirli aralıklarla yenileyebilir, bir süre sonra yeniden giriş yapmayı deneyebilirsiniz.

Sorunun uzun sürmesi durumunda danışmanınız ile iletişime geçebilirsiniz.

-Üniversite seçmeli derslerinde farklı fakültelerden ders alabilir miyim?

Kontenjanı olan USxxx kodlu dersleri alabilirsiniz.

-Kontenjanı dolan dersler için; Kontenjan artırımı yapacak mısınız? Ve ya dersinize kayıt yapmamın bir yolu var mı?

Ders kontenjanları birbirleriyle eşit olacak şekilde dağıtılmaktadır. Zorunlu bir durum olmadıkça ve dersin hocasının onayı olmadıkça arttırım yapılmaz. Ayrıca dersi veren hocanın onayı olmadan formla (ekle/bırak formu vs.) ekleme yapılamaz.

-Geçtiğim ders transkriptte kalmış olarak görünüyor ne yapmalıyım?

Ders seçimi yapılırken kalmış olunan ders seçilirken mutlaka “dersin yerine” olarak seçilmeli.Bu şekilde seçilmiş olmasına rağmen problem devam ediyorsa danışman onayı alınarak öğrenci işlerine dilekçe verilmesi gerekmektedir.

-Bir dersi farklı dönemde alma şansım var mı? İkinci dönem açılan mezuniyet tezi dersini birinci dönem alabilme durumum var mıdır acaba? Varsa eğer ne yapmam gerekiyor?

Durum 1: 4.sınıf seçmeli dersleri iki dönemde de açıldığı için bu dersler her iki dönemde de alınabilir.

Durum 2: Mezun durumunda olan öğrenciler için danışman ve bölüm başkanlığı onayı ile farklı dönemde ders açılabilir.

-Alttan veya yükseltme için aldığım ders için devam zorunluluğu durumu nasıl olacak?

MADDE 15 -(2) Daha önce alınıp devam koşulu yerine getirilen bir dersin tekrarında devam zorunluluğunun aranıp aranmamasına; birimin fiziki kapasitesi, öğretim elemanı ve öğrenci sayısı da göz önüne alınarak, ders sorumlusunun uygun görüşü, bölüm başkanlığının önerisi ile ilgili yönetim kurulu tarafından karar verilir. Devam zorunluluğunun aranmaması halinde de öğrenci o derse kayıt olmak, varsa ödevleri yapmak, atölye ve uygulamalı derslerde uygulamalara ve ara sınavlara katılmak zorundadır.

-Harç ücreti nereye nasıl yatırılır, ödenmeden ders seçimleri yapabilir miyim?

https://ogrenciisleri.duzce.edu.tr/Duyuru/8f07/2020-dgs-yerlestrme-sonuclarna-gore-unverstemze-yerlesen-ogrenclern-kaytlar ilgili sayfadan (Düzce Üniversitesi Öğrenci İşleri Web Sayfası) gerekli bilgilere ulaşabilirsiniz. Harç ücreti ödenmeden ders kaydı yapılmamaktadır.

-Daha önce almadığım iki ders çakışırsa ne yapmalıyım?

Daha önce alınmayan dersler aynı anda alınamaz. Öncelikli olarak alt yarıyılda olan derslerin tamamlanması gerekmektedir. 4. sınıf seçmeli dersleri hariç aynı yarıyıl derslerinde çakışma olmamaktadır.

-Kendi öğretimimiz dışında ders alabiliyor muyuz?

Yalnızca İÖ öğrencileri gerekli olması durumunda NÖ derslerini danışman onayı ile alabilir.

-Transkriptimde geçtiğim ders gözükmüyor hatalı gözüküyor düzeltir misiniz?

Danışmanınız ile iletişime geçerek, dilekçe doldurup öğrenci işlerine teslim etmeniz gerekmektedir.

-Kaç aktslik ders alabilirim, üstten ders alabilir miyim?

MADDE 14 - (1) Bir öğrencinin her yarıyılda alacağı normal ders yükü öğrencinin kayıtlı olduğu bölümün öğretim programında bulunduğu yarıyıl için belirlenmiş olan yüktür.(30 AKTS) (2) AGNO'su 2.25 veya daha yüksek olan öğrenciler, ilgili yarıyıla ait ders kredisi toplamının 1/3 fazlasını aşmamak kaydı ile içinde bulundukları yarıyıl ve üst yarıyıllara ait derslere danışman onayı ile kayıt yaptırabilir. (3) (Değişik:RG-10/09/2013-28761) İlk iki yarıyıldan sonraki ders kayıtlarında öğrenciler öncelikle daha önceki dönemlerde başarısız oldukları veya hiç almadıkları dersleri almak zorundadır. Öğrencinin kayıt olduğu derslerin tümü alt yarıyıllara ait başarısız olduğu dersler ise, bu derslerin toplam kredisi yarıyıl ders yükünden fazla olabilir. Fakat alt yarıyıllardan almadığı veya başarısız olduğu derslerin olması halinde, en alttaki yarıyıl derslerden başlamak şartı ile kayıt yaptıracağı derslerin toplam kredisi bulunduğu yarıyıl ders yükünün 1/3 fazlasını aşamaz. (4) Öğrenciler daha önce alıp başarılı oldukları dersleri, AGNO'larını yükseltmek amacı ile tekrar alabilirler. Tekrar edilen derslerde en son alınan not geçerlidir.

-Ders notlarını uzaktan paylaşacak mısınız? Sınavlar nasıl olacak?

Ders notları http://akademik.duzce.edu.tr  adresinde her bir hocanın sitesinde paylaşılmaktadır. 

-Daha önce alınmamış çakışan dersler için dilekçe verilebilir mi, sisteme müdahale edilebilir mi?

Hayır. Bu dersleri almış olsanız bile öğrenci işleri tarafından çakışan dersleriniz silinir.

-Başarılı olduğum ders için “..  Başarısız olunduğu için tekrar alınmalıdır diyor.”

Öğrenci işleri ile görüşebilirsiniz.

-Yaz okulunda başka bölümlerden alınan dersler transkriptimde iki kere görünüyor?

Yaz okulunda aldığınız dersin intibak işlemleri için bölüm sekreterliğine dilekçe vermeniz gerekmektedir. Muafiyet işlemleri tamamlandıktan sonra düzelecektir.

-4.Sınıf seçmeli derslerinden 6 tane alırsak aldığımız fazladan dersi 2. döneme saydırabiliyor muyuz?

Evet alabilirsiniz.

-1.(2,3 ve 4) Sınıf ders seçiminde zorunlu olup olmadığı belirtilmemiş. Hangi dersleri seçmem gerekiyor, hepsini seçmek zorunda mıyım?

https://ebs.duzce.edu.tr adresinde belirtilen eğitim planında kendi döneminize ait dersleri almak zorundasınız.

-Derslerimi tamamladım yalnızca yaz stajı kaldı. Bunun için harç ücreti ödeyecek miyim?

Staj daha önceden transkriptte “YZ” olarak gözüküyor ve yaz döneminde tamamlanıyor ise harç ücreti ödenmez. Ancak staj yaz okulunda ve yeni dönemde ilk defa seçiliyor ise öğrenciliğin devamı için harç ücreti ödenmesi gerekir.

-Fazladan ders sildirme.Transkriptimde x dersini geçmeme rağmen, fazladan bir adet "FF" olarak görünüyor. Bunu sildirmek için size dilekçe iletmem gerekir mi? Gerekiyorsa "Ders Saydırma-Sildirme Dilekçesi"nde son kısıma ek olarak Transkriptimi eklemeli miyim?

Bunun için dilekçe yazıp danışmanınıza onaylatmanız gerekir. Ek olarak transkript eklenmelidir.

-Mezun durumundayım. Staj 1 ‘i tamamladım. Staj 2’yi hiç seçmedim. 2. dönem açılacak mı?

Bölüm başkanlığına başvurunuz.