Üniversite-Sanayi İşbirliği

Fakültemiz akademik personeli tarafından sanayi kuruluşlarının ihtiyacı olan araştırma-geliştirme, tasarım ve yazılım faaliyetlerine destek olunmaktadır. Proje ve faaliyetlerde, yürütücü, araştırmacı ve danışman olarak katkı sağlanmaktadır. 

Fakültemiz laboratuvarlarında test ve analizler yapılabilmektedir. 

Gerekli olan test/analiz ve hizmet işleri döner sermaye kapsamında gerçekleştirilmektedir. Döner sermaye kapsamındaki faaliyetler için işlem adımları ve başvuru işlemleri için kullanılacak formlar:

M1: 2024 YILI LABORATUVAR TEST VE ANALİZ BEDELLERİ BİRİM FİYAT CETVELİ

M2: 2024 YILI DÖNER SERMAYE KAPSAMINDA YAPILAN RAPORLAMA VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ BİRİM FİYAT CETVELİ

Döner Sermaye Kapsamındaki Faaliyetler için Uygulama İş Adımları

Test/Analiz Başvuru Formu

Hizmet İşleri Başvuru Formu

Test/Analiz Rapor Formatı

Hizmet İşleri Rapor Formatı