İletişim

ADRES: Düzce Üniversitesi
Çevre ve Sağlık Teknolojilerinde İhtisaslaşma Koordinatörlüğü
Tarımsal Atıkların Endüstriye Geri Kazanımı Uygulama ve Araştırma Merkezi (DÜTAGAM)
Konuralp Yerleşkesi 81620 DÜZCE

TELEFON : 0850 800 81 81

E-POSTA : dutagam@duzce.edu.tr

 @du_tagam

@dutagam

@Dütagam

 

DAHİLİ TELEFON NUMARALARI

Doç. Dr. Çağlar AKÇAY - (Müdür) - 0850 800 81 81 - 3189 - 3121 

Doç. Dr. İsmail KOÇ - (Müdür Yrd.) - 0850 800 81 81 - 3309

Öğr. Gör. Dr. Faik CEYLAN - 0850 800 81 81 - 3187

Öğr. Gör. Recai ARSLAN -  0850 800 81 81 - 3188 / 3320