Bildiriler

Sıra No

Yazarlar

Bildiri Başlığı

Bilimsel Etkinlik

Yer

Tarih

1

Doç. Dr. Çağlar AKÇAY

Öğr. Gör. Dr. Faik CEYLAN

Öğr. Gör. Recai ARSLAN

Cultivation of medicinal mushroom (Reishi-Ganoderma lucidum) from hazelnut pruning waste

International Sustainable Resource Recovery Strategies Towards Zero Waste (FULLRECO4US) Conference

İstanbul/TÜRKİYE

13-15 September, 2023

2

Doç. Dr. Çağlar AKÇAY

Doç. Dr. Mesut YALÇIN

Fındık Zürufu Atıklarında İstiridye (Pleurotus ostreatus) Mantarı Yetiştirme Olanaklarının Araştırılması

International Congress on Agriculture and Forestry Research (AGRIFOR)

Muğla/TÜRKİYE

8-10 April, 2019