2023

A. Merkez Bünyesinde Gerçekleştirilen Çalışmalar

1. Mantar Kompostu ve Reishi Mantarı Üretim Çalışmaları

Mantar kompostu üretimi için öncelikle atık materyallerin (kayın talaşı, saman, fındık budama artığı, fındık zürufu, çeltik kavuzu, kahve) temini yapılmıştır. Daha sonra mantar kompostu hazırlama metoduna uygun bir şekilde sterilizasyon ve misel ekim işlemleri gerçekleştirilmiştir. Hazırlanan mantar kompostu materyalleri mantar üretim laboratuvarına konulmuş ve belirli iklimlendirme koşullarında şapka çıkarana kadar beklemeye bırakılmıştır. Misel sarım işlemi gerçekleştikten sonra hasat işlemi gerçekleştirilmiştir. Hasadı yapılan mantarlar kurutularak paketlenmiştir.

 

Merkez müdür yardımcımız Doç. Dr. Çağlar Akçay ve Öğr. Gör. Dr. Faik Ceylan ile Öğr. Gör. Recai Arslan hocalarımız; Düzce'de 42.818 dekarlık alanda (toplam alanın %39.11’i) 31.105 ton üretimi (toplam üretimin %11.58’i) yapılan dane mısır kabuklarını, tıbbi mantar üretiminde kullanarak hem çiftçilerimizi büyük bir sorundan kurtarmakta hem de #SıfırAtık felsefesinde halkımıza önderlik etmektedirler.

 

DÜTAGAM müdür yardımcımız Doç. Dr. Çağlar Akçay ve Öğr. Gör. Dr. Faik Ceylan ile Öğr. Gör. Recai Arslan hocalarımız; Düzce ilinde iki şubesi bulunan Lazpresso Coffee'nin yıllık 5760 kg'lık kahve telve atığını yenilebilir ve tıbbi mantar üretiminde kullanarak, ülke ekonomisine katkı sağlamakta ve #SıfırAtık felsefesinde halkımıza önderlik etmektedirler. 

 

Tarımsal Atıkların Endüstriye Geri Kazanımı Uygulama ve Araştırma Merkezi (DÜTAGAM)'nde; Doç Dr Çağlar Akçay, Öğr Gör Dr Faik Ceylan ve Öğr Gör Recai Arslan hocalarımız tarafından çeltik kavuzu, kahve telvesi, fındık Işkını ve budama atıkları yongası, fındık zurufu, Ormangülü (Rhododendron sp) odun yongası, mısır kabuğu, saman, kayın ve meşe odunu talaşı vb atıklardan tıbbi mantar üretimi gerçekleştirilmektedir.

 

2. Kompost Gübre Üretim Çalışmaları

Öncelikle Düzce ilinde bulunan bazı köylerden tarımsal atık olan fındık zürufları, budanmış fındık dalları, mısır sapları, çeltik kavuzu ve sığır gübresi, Düzce Üniversitesi yemekhanesinden ise sebze atıkları temin edilmiştir. Ayrıca Düzce Üniversitesi Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi’nden deney hayvanları altlığı temin edilmiştir. Bu materyaller Merkez bahçesindeki kompost üretim ünitelerine belli oranlarda konulduktan sonra sulanarak fermente olması için beklemeye bırakılmıştır. Dönem içerisinde 1 m3 hacminde 1 adet ve 0.3 m3 hacminde 1 adet kompost ünitesinde farklı tarımsal atıklardan çeşitli kompostlar hazırlanmıştır. Periyodik olarak sıcaklık kontrolü, karıştırma ve sulama işlemleri gerçekleştirilmektedir.

 

Öğr. Gör. D.r Faik Ceylan hocamız yürütücüsü olduğu BAP projesi ile, fındık ışkını ve budama yongalarından tıbbi ve yenilebilir mantar ürettikten sonra, mantar üretme kabiliyetini kaybeden mantar kompostlarını, tarımsal komposta dönüştürerek #SıfırAtık felsefesine katkı sunmaktadır.

 

Tarımsal Atıkların Endüstriye Geri Kazanımı Uygulama ve Araştırma Merkezi (DÜTAGAM) olarak; Doç Dr Zübeyde Filiz Arslan, Öğr Gör Dr Faik Ceylan ve Öğr Gör Recai Arslan hocalarımızın koordinatörlüğünde Düzce Üniversitesi kampüs içerisindeki yeşil alanlardan biçilen çim atığı, sonbaharda dökülen bitki yaprakları, yemekhane sebze atıkları ve budama atıklarından tarımsal kompost üreterek, kampüste #sürdürebilirlik açısından #SıfırAtık felsefesini uyguluyoruz.

 

3. Evsel Atıklardan Organik Katı Gübre Üretimi

Düzce Üniversitesi yemekhanesinden temin edilen evsel atıklar (sebze, meyve, yumurta kabukları, vb.) blender ile parçalanarak ve kesilerek belirli bir boyuta getirildikten sonra ürün oluşması için laboratuvar ölçekli 8 litre kapasiteli kompost (organik gübre) üretim makinesine konulduktan sonra 2-3 gün içerisinde üretim gerçekleştirilmektedir. Elde edilen ürünler kurutulduktan sonra paketlenmiştir.

 

4. Malç Üretimi

Düzce ilinde bulunan bazı köylerden tarımsal atık olan fındık filizleri (ışkınları) ve mısır sapları temin edilmiştir. Bu materyaller önce kurutulmuş, daha sonra ise merkezimiz bünyesinde bulunan dal öğütme makinesinde öğütülerek belli boyutlara getirilmiştir. Öğütülmüş fındık filizlerinin bir kısmı el ile soyularak kabuksuz malç materyalleri elde edilmiştir. Sonuç olarak kabuklu ve kabuksuz fındık filizi malçları ve mısır sapı malçları üretilmiştir. Bu malçlar boyanarak paketlenmiştir.

Tarımsal Atıkların Endüstriye Geri Kazanımı Uygulama ve Araştırma Merkezi (DÜTAGAM) olarak; Fındık Uygulama ve Araştırma Merkezi (DÜFAM) ile işbirliği yaparak DÜFAM uygulama arazilerindeki fındık ışkını ve budama atıklarını, hem tıbbi mantar üretiminde hem de renkli-renksiz malç üretiminde değerlendirilmektedir.

 

5. Park ve Bahçelere Uygun Barınak ve Kuş Yuvası İmalatı Tasarım Denemesi

Bu çalışmanın gerçekleştirilmesi BAP projesi kapsamında yürütülmekte olup, proje devam etmektedir.

 

B. Merkez Bünyesinde Gerçekleştirilen Etkinlik ve Ziyaretler

1. İkili İşbirliği Görüşmesi (27.03.2023)

27 Mart 2023 tarihinde DÜTAGAM merkez müdür yardımcısı aynı zamanda Çevre ve Sağlık Teknolojilerinde İhtisaslaşma Koordinatör yardımcısı Doç. Dr. Çağlar AKÇAY ve merkez hocaları Öğr. Gör. Dr. Faik CEYLAN ile Öğr. Gör. Recai ARSLAN; Ankara Hacı Bayram Üniversitesi Polatlı Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Bölüm Başkanı Prof Dr Güray UYAR ve Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Denetim Başkanlığı Maarif Müfettişi Fatih ÖNCÜ'ye Reishi mantarı-ölümsüzlük mantarı (Ganoderma lucidum) üretim safhaları hakkında uygulamalı bilgi aktarımı gerçekleştirdiler.

 

2. Tarımsal Kompost ve Renkli Malç Uygulaması (24.05.2023)

Tarımsal Atıkların Endüstriye Geri Kazanımı Uygulama ve Araştırma Merkezi (DÜTAGAM) olarak üniversite kampusündeki tarımsal ve yemekhane atıklarından üretilen "tarımsal kompost" ve "renkli malç" ürünlerinin Düzce Üniversitesi Rektörlük binası önünde uygulaması gerçekleştirilmiştir.

 

3. İkili İşbirliği Görüşmesi (15.06.2023)

15 Haziran 2023 tarihinde Shazel kahve satış müdürü Metin Demirbaş ve bölge müdürü Muhammet Yurt merkezimizi ziyaret etmiş olup ikili işbirliği hakkında görüşme gerçekleştirilmiştir.

 

4. Reishi Mantarı (Ganoderma Lucidum) Hasadı (20.06.2023)

20 Haziran 2023 tarihinde Düzce Valisi Cevdet ATAY, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim SÖZBİR, Rektör Yardımcılarımız Prof. Dr. Abdullah TAŞKESEN ve Prof Dr İlhan GENÇ, Düzce Üniversitesi Genel Sekreteri Nihat YILDIZ, Düzce Orman İşletme Müdürü Turgay KAĞAN, Düzce İl Tarım ve Orman Müdürü Necdet ÇİÇEK, Düzce Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Nurhan KARTAL, Rektör Danışmanı ve Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Cengiz TUNCER, Araştırma Dekanlığı (ARDEK) Dekanı ve Düzce Üniversitesi Çevre ve Sağlık Teknolojilerinde İhtisaslaşma Koordinatörü Prof. Dr. Abdurrahim AYDIN Tarımsal Atıkların Endüstriye Geri Kazanımı Uygulama ve Araştırma Merkezi (DÜTAGAM)'nde 2023 yılı Reishi Mantarı (Ganoderma lucidum) hasadı gerçekleştirdiler.

 

5. İkili İşbirliği Görüşmesi (22.06.2023)

22 Haziran 2023 tarihinde Foodman Lojistik AŞ yönetim kurulu başkanı Kahraman KARAKURT ve emekli Kemal KESKİN beyler merkezimizi ziyaret etmiş olup ikili işbirliği hakkında görüşme gerçekleştirilmiştir.

 

6. Röportaj (27.06.2023)

DÜTAGAM müdür yardımcımız Doç Dr Çağlar AKÇAY'ın 2023 yılında ürettiği Reishi mantarı (Gandoderma Lucidum)'nın tıbbi olarak kullanımı hakkında Anadolu Ajansına röportaj vermiştir.

https://www.aa.com.tr/tr/yasam/findik-dali-ve-kabugundan-elde-edilen-kompostla-tipta-kullanilan-reishi-mantari-yetistirdiler/2931991

 

7. Ziyaret (05.07.2023)

05 Temmuz 2023 tarihinde Gümüşova Ziraat Odası Başkanı Mafil TAVLI, Düzce esnafı Yılmaz USTA, Gümüşova çiftçi Fazlı TAVLI Reishi mantarı üretimi hakkında müdür yardımcımız Doç Dr Çağlar AKÇAY hocamız ile bilgi alışverişinde bulunmak maksadıyla merkezimizi ziyaret etmişlerdir.

 

8. İkili İşbirliği Görüşmesi (06.07.2023)

06 Temmuz 2023 tarihinde merkezimizi ziyarete gelen Düzce Arapçiftliği Mahallesi muhtarı Muammer CEYLAN beyefendi ile verimli bir istişare toplantısı gerçekleştirerek ikili işbirliği olanakları üzerinde görüşmeler gerçekleştirilmiştir.

 

9.Ziyaret (07.07.2023)

07 Temmuz 2023 tarihinde Deney Hayvanları Uygulama ve Araştıtma Merkezi ( DÜDAM) müdürü Doç. Dr. Pınar YILDIZ GÜLHAN, Veteriner Hekim Öğr. Gör. Ali GÖK, Öğr. Gör. Dr. Neslihan ŞİRİN ve Öğr. Gör. Kardelen KOCAMAN KALKAN merkezimize ziyarette bulunmuşlardır.

 

10. Doç. Dr. Çağlar AKÇAY; DÜTAGAM'ın Geri Dönüşüme ve Üretime Olan Katkısını TRT’de Anlattı (10.07.2023)

TRT İstanbul Radyosu program yapımcısı Özlem COŞAR; 10 Temmuz 2023 tarihinde 15.05-15.20 saatleri arasında TRT Radyo 1'deki "Anadolu'dan Sesler, Renkler, Yüzler" isimli programda, merkez müdür yardımcımız Doç. Dr. Çağlar AKÇAY hocamız ile DÜTAGAM faaliyetleri hakkında canlı bağlantı gerçekleştirmiştir.

https://duzce.edu.tr/duyuru/7a6e/universitemiz-merkezinin-geri-donusume-ve-uretime-olan-katkisini-trtde-anlatti?fbclid=IwAR2bi7AN3yYCqw21S254uSqY_OR9tw9leIJ6_CmiMwgIoomDXIbOVXDEcJY

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=z-muYJ0hTiA&fbclid=IwAR358chq7HRs-FlF-kYmNkHqoJj2cyDBPslCwRAeO5LGFhzfMBvhLJV3jDg

 

11. Ürün Satışı (13.07.2023)

13 Temmuz 2023 tarihi itibariyle Çevre ve sağlık alanında ihtisaslaşma süreci kapsamında DÜTAGAM tarafından üretimi yapılan renkli-renksiz malç ve tarımsal kompost; Çevre ve Sağlık Teknolojilerinde İhtisaslaşma Koordinatörlüğü'nün Düzce Üniversitesi Hastanesi önündeki satış ofisinde halkımıza arz edilmektedir.

 

12. Malç Uygulaması (13.07.2023)

13 Temmuz 2023 tarihinde Düzce Arapçiftliği Mahallesi muhtarlık binası önündeki manolya ağacı dip kısmına renkli malç uygulaması gerçekleştirilmiştir.

 

13. Ziyaret (28.07.2023)

28 Temmuz 2023 tarihinde Foodman Lojistik A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Kahraman KARAKURT ve Gıda sektöründe esnaf olan Recep KOZ beyler DÜTAGAM Merkezimizi ziyaret etmiştir. Müdür vekilimiz Doç. Dr. Zübeyde Filiz ARSLAN, Öğr. Gör. Dr. Faik CEYLAN ve Öğr. Gör. Recai ARSLAN ile yapmış oldukları verimli toplantıda, tarımsal kompost üretimine yönelik yatırım planları ve proje destek olanakları konusunda detaylı görüşmeler yapılmıştır. Merkezimizde yapılan toplantı sonrasında, Üniversitemiz Teknoloji Transfer Ofisi (TTO)’nde görev yapan Öğr.Gör. Emre ZENGİN ve Öğr.Gör. Sevgi AKTEN tarafından Üniversite-Sanayi işbirliği ve ulusal proje olanakları konusunda da bilgiler verilmiştir ve fikir alış verişi yapılmıştır.

 

14. Ziyaret (24.08.2023)

24 Ağustos 2023 tarihinde üniversitemiz Araştırma Dekanı Prof. Dr. Emine TEKİN, Doç. Dr. Murat BULUT, Öğr. Gör. Bahar SANCAR ve Öğr. Gör. Gül EROĞLU BULUT ikili işbirliği olanakları hakkında merkezimizi ziyaret etmişlerdir.

 

15. Teknofest (03.09.2023)

Tarımsal Atıkların Endüstriye Geri Kazanımı Uygulama ve Araştırma Merkezi (DÜTAGAM) ürünleri; 30 Ağustos - 3 Eylül 2023 tarihleri arasında Ankara Etimesgut Havalimanı'nda gerçekleştirmiş olan dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (#TEKNOFEST2023)'nde Düzce Üniversitesi standında sergilenmiştir.

 

16. İkili İşbirliği Görüşmesi (04.09.2023)

04 Eylül 2023 tarihinde Foodman Lojistik A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Kahraman KARAKURT ikili işbirliği yönünde aktif çalışmalar yapmak maksadıyla DÜTAGAM Merkezimizi ziyaret etmiştir.

 

17. İkili İşbirliği Görüşmesi (08.09.2023)

08 Eylül 2023 tarihinde merkez müdürümüz; Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Fidancılık ve Peyzaj Anonim Şirketi İcracı Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Türkay TÜRKOĞLU hocamıza makamında hayırlı olsun ziyaretinde bulunmuş ve kendisini ikili işbirliği olanaklarını konuşmak üzere Düzce Üniversitesi Tarımsal Atıkların Endüstriye Geri Kazanımı Uygulama ve Araştırma Merkezi (DÜTAGAM)'ne davet etmiştir.

 

18. Proje Eğitmenliği (08.09.2023)

11 Eylül 2023 tarihinde DÜTAGAM müdür yardımcımız Doç. Dr. Çağlar AKÇAY; Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Emre BİRİNCİ tarafından yürütülen TÜBİTAK 2237-A "Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Desteği Programı" kapsamında "Ormancılık ve Tabiat Turizmi İhtisas Odağında Bildiri ve Makalelerin Niteliğinin Artırılması" adlı projeye eğitmen olarak katılım sağlamıştır.

 

18. Ziyaret (12.09.2023)

12 Eylül 2023 tarihinde Düzceli genç girişimci Yusuf SERBEST tarımsal kompost (gübre) üretimi hakkında bilgi almak maksadıyla müdür yardımcımız Doç. Dr. Zübeyde Filiz ARSKAN'ı ve Öğr. Gör. Dr. Faik CEYLAN hocamızı Ziraat Fakültesi'nde ziyaret etmiştir.

 

19. Konferans (14.09.2023)

14 Eylül 2023 tarihinde DÜTAGAM müdür yardımcımız Doç. Dr. Çağlar AKÇAY; İstanbul Maslak Kolektif House'da İstanbul Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü ve Avrupa Birliği Bilim ve Teknolojide İşbirliği (COST action) aksiyonu tarafından düzenlenen "International Sustainable Resource Recovery Strategies Toward Zero Waste (FULLRECO4US) (Sıfır Atığa Yönelik Uluslararası Sürdürülebilir Kaynak Geri Dönüşüm Stratejileri) adlı konferansa katılarak, merkezimizde tarımsal atıklar kullanılarak üretilen Reishi Mantarı (Ganoderma lucidum)'ndan hazırladığı "Cultivation of medicinal mushroom (Reishi-Ganoderma lucidum) from hazelnut pruning waste "adlı bildirisini sunmuştur.

 

20) Teknofest (01.10.2023)

Tarımsal Atıkların Endüstriye Geri Kazanımı Uygulama ve Araştırma Merkezi (DÜTAGAM) ürünlerimiz (Renkli ve renksiz malç, Misellenmiş İstiridye ve Reishi mantar kompostları, kurutulmuş tıbbi mantarlar; İstiridye, Şitaki ve Reishi mantarları, tarımsal atıklardan üretilmiş kuş yuvası ve daha fazlası) 27 Eylül - 1 Ekim 2023 tarihlerinde Çiğli Havalimanı’nda düzenlenen TEKNOFEST2023 İzmir’de sergilenmiştir.

 

21) Ziyaret (06.10.2023)

Sakarya Kocaali'den Çiftçi Tuncay Tiryaki ve Kerim Tiryaki Fındık hasadı sonunda oluşan atıklardan Reishi mantarı üretimi, satışı ve pazarlanması konularında bilgi almak için merkezimizi ziyaret etmişlerdir.

 

22) Ziyaret (06.10.2023)

Kaynaşlı Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Prof. Dr. Haydar GÖKSU ve öğrencisi Merkezimizi ziyarette bulunarak mantar üretimi sonrası oluşan atık kompostun değerlendirilmesi noktasında olası işbirlikleri ve projeler hakkında istişarelerde bulundular.

 

23) Teknofest (22.10.2023)

Tarımsal Atıkların Endüstriye Geri Kazanımı Uygulama ve Araştırma Merkezi (DÜTAGAM) ürünlerimiz (Renkli ve renksiz malç, Misellenmiş İstiridye ve Reishi mantar kompostları, kurutulmuş tıbbi mantarlar; İstiridye, Şitaki ve Reishi mantarları, tarımsal atıklardan üretilmiş kuş yuvası ve daha fazlası) 19 - 22 Ekim 2023 tarihlerinde Antalya Dokumapark yerleşkesinde düzenlenen TEKNOFEST2023 Antalya’da sergilenmiştir.

 

24) Tarım Paneli (25.10.2023)

Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlamaları kapsamında Üniversitemiz Ziraat Fakültesi ve Düzce Belediyesi İşbirliğiyle 24-25 Ekim tarihleri arasında düzenlenen Tarım Paneli’nde Tarımsal Atıkların Endüstriye Geri Kazanımı Uygulama ve Araştırma Merkezi (DÜTAGAM) ürünlerimiz (Misellenmiş İstiridye ve Reishmi mantar kompostları, Kurutulmuş Reishi, Şitaki ve İstiridye mantarları, Renkli ve renksiz malç, Tarımsal kompost gübre ve Tarımsal atıklardan üretilen kompozit kuş yuvası) Düzce Belediyesi önünde açılan stantlarda sergilenmiştir.

 

25) Ziyaret (09.11.2023) 

OSTİM Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Yülek, Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Serkan Torun, Jeomed İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş. sahibi Süleyman Polat, Üniversitemizden Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ufuk Koca Çalışkan, Dekan Yardımcıları Doç. Dr. Mert İlhan, Doç. Dr. Demet Erdönmez, Farmakognozi Anabilim Dalı Arş. Gör. Dudu Altıntaş, OSTİM Teknik Üniversitesi heyeti ile Jeomed İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş temsilcileri DÜTAGAM merkezimizi ziyaret ederek merkez müdürümüz Doç. Dr. Çağlar Akçay ve merkez personellerimiz Öğr. Gör. Dr. Faik Ceylan ve Öğr. Gör. Recai Arslan'dan merkezimizde yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldılar.

 

26) Ziyaret (22.11.2023) 

Güngören Belediye Başkan Yardımcısı Tahir Ergül, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Berfun Baltacı ile Üniversitemiz Araştırma Dekanı Prof. Dr. Emine Tekin DÜTAGAM (Dütagam Dü) merkezimizi ziyaret ettiler. DÜTAGAM Müdürümüz Doç. Dr. Çağlar Akçay, merkezimiz personelleri Dr. Öğr. Gör. Faik Ceylan ve Öğr. Gör. Recai Arslan hocalarımızdan merkezimiz faaliyetleri hakkında bilgi aldılar.

 

27) Eğitim (04.12.2023) 

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği Bölümü Öğrencileri ve Dr. Öğretim Üyesi Beşir YÜKSEL "Mantar Yetiştiriciliği "dersi kapsamında DÜTAGAM merkezimizi ziyaret ettiler. Öğrencilere çeşitli tarımsal ve orman atıklarından tıbbi ve yenilebilir mantar yetiştiriciliği hakkında uygulamalı olarak eğitim verilmiştir.

 

27) Proje Başvurusu (13.12.2023) 

DÜTAGAM Merkezimiz ile Orman Fakültesi, Ziraat Fakültesi, Ormancılık Meslek Yüksekokulu, Fen Edebiyat Fakültesi, Çevre ve Sağlık Teknolojilerinde İhtisaslaşma Koordinatörlüğü İşbirliği ile hazırlanan "Çevreyi gözle, düşün, geri dönüştür, uygula ve üret!" adlı "TÜBİTAK 4004 Doğa ve Bilim Okulları" program kodlu proje başvurusu tamamlandı. Proje başvurusunun olumlu sonuçlanmasıyla ilköğretim öğrencilerine Çevre, Orman, Ekosistem, Geri dönüşüm, Üretim ve Sıfır Atık konularında eğitimler verilecektir.

 

28) İkili İşbirliği Görüşmesi (14.12.2023) 

Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyelerinden Prof.Dr. Selim Aytaç, Dr. Öğr. Üyesi Merve Arabacı Yiğiter, Dr. Mehmet Kuru ve DÜTAGAM Merkez Müdürümüz Doç. Dr. Çağlar Akçay ve merkez personelimiz Öğr. Gör. Dr. Faik Ceylan kurumlararası ikili işbirliği ve ortak proje geliştirme çalışmaları yürütmek üzere online toplantı gerçekleştirdiler.

 

29) Ziyaret (14.12.2023)

19 Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yavuz ÜNAL ve Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim SÖZBİR, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali ÖZTÜRK DÜTAGAM merkezimizi ziyarette bulunarak Merkez Müdürümüz Doç. Dr. Çağlar AKÇAY ve Merkez personelimiz Öğr. Gör. Dr. Faik CEYLAN'dan faaliyetlerimiz hakkında bilgi aldılar.

 

30) Eğitim (15.12.2023) 

Üniversitemiz Ormancılık Meslek Yüksekokulu Öğrencileri 15.12.2023 tarihinde DÜTAGAM merkezimizi ziyaret ederek çeşitli tarımsal ve orman atıklarından tıbbi mantar üretimi konusunda Merkez Müdürümüz Doç. Dr. Çağlar AKÇAY'dan eğitim almışlardır.

 

31) Eğitim (20.12.2023) 

Düzce Üniversitesi Anaokulu öğrencileri DÜTAGAM merkezimizde sebze atıklarından kompost gübre ve tarımsal atıklardan mantar ve malç eldesi konularında Merkez Müdürümüz Doç. Dr. Çağlar AKÇAY ve Merkez Personellerimiz Dr. Öğr. Görevlisi Faik CEYLAN ve Öğr. Gör. Recai ARSLAN'dan uygulamalı eğitim aldılar. Bu eğitim ile sıfır atık bilincinin çocuk yaşta kazanılması ve kavranılması hedeflenmiştir.

 

32) Proje (22.12.2023) 

Yürütücülüğünü DÜTAGAM Merkez Müdürümüz Doç. Dr. Çağlar AKÇAY'ın yaptığı ve merkez personellerimiz Dr. Öğr. Gör. Faik CEYLAN ve Öğr. Gör. Recai ARSLAN'In araştırmacı olarak yer aldığı  "Düzce Bölgesinde Ortaya Çıkan Bazı Tarımsal Atıklardan Tıbbi Mantar Türlerinden Biri Olan (Reishi-Ganoderma lucidum) Üretilebilme Potansiyelinin Araştırılması" adlı hızlı destek projesi DÜBAP tarafından desteklenmeye değer bulunmuştur.