Gölyaka Meslek Yüksekokulu

Gölyaka Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu

BAŞKAN                        Dr. Öğr. Üyesi Nejla ÖZMEN

    Üye                            Öğr. Gör. Merve DURAK

    Üye                            Doç. Dr. Yeliz BAŞ

    Üye                            Prof. Dr. Emrah EVREN KARA

    Üye                            Doç. Dr. Arzu ÖZKOÇ ÖZTÜRK