Gölyaka Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu

BAŞKAN                        Prof. Dr. Kazım Özkan ERTÜRK

    Üye                            Öğr. Gör. Mehmet Ali BAYHAN

    Üye                            Dr. Öğr. Üyesi Esra KORKMAZ

    Üye                            Doç. Dr. Yeliz BAŞ

    Üye                            Dr. Öğr. Üyesi Mehmet CEYHAN

    Üye                            Dr. Öğr. Üyesi Evren GÜNEVİ USLU