Yüksekokul Müdürü

Müdür: Prof. Dr. Kazım Özkan ERTÜRK

Müdür Yardımcısı: Öğr. Gör. Mehmet Ali BAYHAN

Müdür Yardımcısı: Dr. Öğr. Üyesi Esra KORKMAZ

Yüksekokul Sekreteri: Harun AKÇAY