Gölyaka Meslek Yüksekokulu
3.08.2022

2021-2022 AZAMİ SÜRE SONU SINAVLARI BAŞVURU HAKKINDA

BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYINIZ..

1. Sınav Tarihleri:
Başvuru Tarihleri    : 08-16 Ağustos 2022
Sınav Tarihleri    : 22.08.2022– 26.08.2022

2. Sınav Tarihleri:
Başvuru Tarihleri    : 28 Ağustos 2022  - 5 Eylül 2022
Sınav Tarihleri    : 12.09.2022 – 18.09.2022

Önemli Açıklamalar:
*Sınava 2018 girişli öğrenciler katılabilecektir.

* 2021-2022Eğitim Öğretim Yılı Bhar Dönemi harcının Halkbankasına öğrenci numarası ile yatırmış olması gerekmektedir. Aksi taktirde ek sınav hakklarından yararlanılamaz.
*2018 yılı öncesi girişli olup en az 1 yıl kayıt donduran öğrenciler de bu sınava katılabilecektir.
*Öğrenci, daha önce alıp başarısız olduğu derslerden sınava katılabilirler. Hiç alınmayan ya da devamsızlıktan başarısız olunan derslerden Azami Süre Sonu Sınavı hakkı verilmez.
*Sınav Başvuru Formu, golmyo@duzce.edu.tr elektronik posta adresine gönderilecektir. Posta ya da kargo yolu ile başvurular da kabul edilecek olup, gecikmelerden Yüksekokulumuz sorumlu değildir. 
*Dijital ortamda gönderilen formlar, .pdf ya da formatında olmak zorundadır. Word (.docx) ya da Excel (.xlsx) yada (JPG )olarak gönderilen formlar dikkate alınmayacaktır. 
*Eksik bilgi içeren veya imzasız olan başvuru formları kabul edilmeyecektir.
*Ders kodu veya ders isimlerinde hata olan formlar kabul edilmeyecektir. 

İlgili Yönetmelik Maddeleri:
(4) (Değişik: RG-29/01/2017-29963) Azami süresi sonunda kayıtlı oldukları programdan mezun olamayan son sınıf öğrencilerine; devam koşulunu yerine getirmiş olmak kaydıyla başarısız oldukları bütün dersler için ilgili dönemin yarıyıl sonu sınavlarından sonra akademik takvimde belirtilen tarihlerde birinci ek sınav ve ikinci ek sınav adlarıyla iki ek sınav hakkı tanınır. Bu sınavlar sonunda başarısız ders sayısını, hiç almadıkları ve alıp da devam koşulunu sağlamadıkları dersler ile birlikte beş ve beşin altına indirenlere bu dersler için üç yarıyıl, ek sınavları almadan hiç almadıkları ve alıp da devam koşulunu sağlamadıkları dersler ile birlikte beş derse kadar başarısız olan öğrencilere dört yarıyıl; bir dersten başarısız olanlara ise öğrencilik hakkından yararlanmaksızın öğrenci katkı payını/öğrenim ücretini ödemek koşulu ile açılacak sınavlara sınırsız olarak, devam şartını yerine getirmiş olduğu başarısız dersin sınavlarına girme hakkı tanınır. 
(5) Açılacak sınavlara, üst üste veya aralıklı olarak üç eğitim-öğretim yılı hiç girmeyen öğrenciler, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu haktan yararlanamazlar. Sınırsız hak kullanma durumunda olan öğrenciler sınavlara girdikleri ders başına öğrenci katkı payını/öğrenim ücretini ödemeye devam ederler. Ancak bu öğrenciler, sınav hakkı dışında diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar. 
(6) Derslere devam yükümlülüklerini yerine getirdikleri halde, yıl içi ve yıl sonu sınav yükümlülüklerini bu maddede belirtilen hükümlere uygun olarak yerine getiremedikleri için programı ile ilişiği kesilen hazırlık sınıfı ve birinci sınıfta en fazla bir dersten, ara sınıfta ise en fazla üç dersten başarısız olan öğrencilere üç yıl içinde kullanacakları üç sınav hakkı verilir. Sınav hakkı verilenler, yıl içi veya yıl sonu sınavı olduğuna bakılmaksızın başvurmaları halinde, her eğitim öğretim yılı başında açılacak sınavlara alınırlar. Sınavların sonunda sorumlu oldukları tüm derslerden başarılı olanların kayıtları yeniden yapılır ve öğrenimlerine kaldıkları yerden devam ederler. Bu durumda olan öğrencilerin sınavlara girdikleri süre, öğrenim süresinden sayılmaz. Bu sınavlara katılan öğrenciler öğrencilik haklarından hiçbir şekilde yararlanamazlar.