İdari-Mali Hizmetler Birimi

Başkanlığımız bünyesinde bulunan sürekli işçi statüsünde personel ve kısmi zamanlı çalıştırılan öğrencilerin aylık ücretlerinin hesaplanması, yasal mevzuat çerçevesinde çalışanların izin, görevlendirme, sicil işlemleri, hasta sevk işlemleri, yasal bildirimleri ve yazışmaları gerçekleştirilmektedir.

Kısmi zamanlı çalışan öğrencilerin Sosyal Güvenlik Kurumu bildirimlerinin takibi yapılmaktadır.

Satınalma Birimi

Satın alma biriminin görevleri Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bütçesinde bulunan harcama kalemlerinden öğrencilerimizin sosyal, kültürel ve sportif faaliyetleri ile ilgili ihtiyaçlarını ilgili şube müdürlükleri ile iletişim kurarak satın almaktadır.

Ayrıca personel ve öğrencilerimizin yemek ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için merkez ve ilçeler dahilinde yemek ihalelerini yapmak ve satın alma evraklarının kontrolünü yapmaktadır.

Kültür Şube Müdürlüğü bünyesinde kurulan öğrenci topluluklarımızın ihtiyaçları da ödeneklerimiz dahilinde karşılanmakta ve öğrencilerimize yaptıkları etkinliklerle ilgili destek verilmektedir.

Öğrencilerimizin daha iyi şartlarda öğrenimini sürdürebilmeleri ve ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için Üniversitemiz Fakülte, Yüksekokul, Enstitü, Meslek Yüksekokulu ve Daire Başkanlıklarının ihtiyaçları da ödeneğimiz dahilinde Başkanlığımızca karşılanmaktadır.