Dezavantajlı Öğrencilere Yönelik Projeler

“Sesin Benim Dünyam” Projesi ile Görme Engelliler için Sesli Kitap Kütüphanesi kuruldu

Türkiye de yaklaşık 5 milyon engelli bulunmakta ve her biri hayatlarını idame ettirebilmek için fazlasıyla çaba sarf ediyor, zor zamanlar geçiriyor. Engelliliğe çözüm yolları üretmek öncelikli ihtiyaçtır. Toplumsal yaşama katılımın önündeki engelleri kaldırmak ve engelli insanların sahip olduğu potansiyeli ortaya çıkarmak için yeterli kaynak ve uzmanlığı bu konuya yönlendirmek ahlaki sorumluluğumuzdur. Sağlık, rehabilitasyon, destek, eğitim ve istihdama erişimleri ve başarılı olmaları için onlara şans tanımalı ve ortam düzenlemesi yapmamız gerekmektedir.

 

5 milyon engelli bireyin yaklaşık 500.000 ini görme engelliler oluşturmaktadır. Görme engelli bir kişinin yaşadığı en önemli sorun, gözlerinin görmemesi değil, toplumun görme engellilerle ilgili yanlış anlayış ve ön yargılarıdır; kendisine sağlanan olanakların yetersizliği ve diğer insanlarla arasındaki fırsat eşitsizliğidir. Eğer görme engellilere de yaşamın her alanında gerekli fırsat eşitliği ve yeterli olanaklar sağlanırsa, görme sorunu olması o insanlar için basit bir fiziksel sorun düzeyine inecektir.

Bugün ülkemizde görme engellilerin ulaşmak istediği başlıca hedef, herkesle eşit hak ve olanaklara sahip olmak, toplumla kaynaşmak ve günlük yaşamlarını sürdürürken bağımsız ve özgür olabilecekleri koşullara sahip olmaktır. Bizde projemizle gönüllüler ile birlikte çalışıp önyargıları kaldırmak, sağlanan olanakların yetersizliğini azaltmak ve insanlar arasında ki fırsat eşitsizliğinin önüne geçmek (özellikle eğitimde fırsat eşitsizliği) için yapılan çalışmalara katkı sağlamak istiyoruz.

OECD-AB ve Türkiye verilerine göre,

• AB ülkelerinde ilkokuldan sonra okulu bırakan engelli oranı %25. Bu oran İsveç’te %11’ken, Türkiye’de %60

• AB’de engellilerin %29,9’u yoksulluk/sosyal dışlanmışlık riski altında, Türkiye’de bu oran %77,1 · 30-34 yaş arası engellilerin yükseköğrenimi tamamlama oranı AB’de %22.1 iken bu oran Türkiye’de 6.8 dir. Bu oranların bu kadar düşük olmasının en büyük sebeplerinden biri yetersiz kaynak imkanıdır.

Eğitimde fırsat eşitliği için yapılan çalışmalara bizimde bir katkımız olması adına ilimizde bulunmayan sesli bir kütüphane kurarak Düzce de farkındalık oluşturacak bir gönüllülük projesi başlatmış olduk. Sesli kitap projemizde gönüllülerle birlikte toplumda dezavantajlı bireylerin hayatlarını kolaylaştırmak, eşit hak ve imkanlara sahip olmaları için kısıtlı olan bilgi kaynaklarını çoğaltarak ulaşmak istedik kaynakları daha erişebilir hale getirmek, amaca hizmet adına ihtiyaç dâhilinde olan ders kitapları, makaleler, test kitapları, edebi eserler gibi kaynakları insan sesi formatıyla hizmet verileceği bir web sitesi kurduk.

Kurulan web sitesi ile görme engelli kitap listesi kısmından ihtiyaçları olan kitabı talep edebilicekler. Kişilerin okulları, sınavları, kişisel kullanımları, çoğunluğun talebi baz alınarak öncelikli kitap listeleri oluşturulacaktır.

Düzce Teknopark Dernek Binamızda gönüllüler için gerçekleştirilen eğitim programımıza, Düzce Gençlik Merkezi ve Düzce Üniversitesinin de destekleri ile programa ilgili ve daha önce sosyal sorumluluk projelerinde bulunan kişiler başvuru yapmıştır.

Bu başvurular sonucunda programa kabul edilen öğrencilere, Ülkemizde yaşayan görme engelli bireylerden ve bu bireylerin yaşadıkları sorunlardan bahsedilmiştir. Yaşamlarının her alanında herkesle eşit hak ve imkanlara sahip olanakların sağlanması, toplumla kaynaşmalarını sağlamak, eğitimdeki fırsat eşitsizliğinin olabildiğince azaltılması için yazmış olduğumuz bu proje ile ilişkin gerekli bilgilendirme yapılarak eğitim süreci başlatılmıştır.

Teorik eğitimler ve sonrasında gerçekleştirilen uygulama eğitimleri ile öğrencilerin aldıkları eğitimlerde anlatılan diksiyon ve seslendirme eğilimlerini stüdyo ortamında daha profesyonel bir şekilde uygulayıp pratik yapmaları sağlanmıştır. Bu eğitimler sonucunda hem teorik hem uygulama eğitimlerinde bahsedilen farkları daha iyi anlamış olan öğrencilerimiz artık kendi düz okumaları ve hatalarının bilincinde olarak görme engelli bireylere daha sağlıklı bir seslendirme sunacak bireyler haline gelmişlerdir.

Program gençlerimizin kitap okuma oranın yükselmesi sürecinde yer alırken bu programa katılan gençlerimizin okuma oranlarında ki artış aynı zamanda hitabeti kuvvetli ve artık toplum içeresinde utanmadan daha rahat konuşmalar yapabilen ve sosyalleşen bireyler oldukları gözlemlenmiştir.

Projenin ilk oluşturulan eğitim programının tamamlanması ile gençlerimiz gerekli eğitimleri almıştır. Eğitim alan ve artık gönüllümüz olan gençlerimiz, arkadaşları ve ailelerine de bu bilinci aşılamak konusunda en önemli kaynağımız olmuştur.

http://sesinbenimdunyam.com