Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

Sıkça Sorulan Sorular

KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMANIN AMACI NEDİR?

Amaç öğrencilerimizin ders saati dışındaki boş zamanlarında ilgi ve yetenekleri doğrultusunda geçici işlerde çalıştırılarak, hem maddi kazanç hem de uygulama becerisi kazanmaları sağlanarak iş disiplini edinmiş üretken bireyler olarak yetişmelerine katkıda bulunmaktır.

KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ KİME DENİR?

Üniversitemizin akademik ve idari birimlerinde öğrenci olarak geçici işlerde çalıştırılan ve işçi sayılmayan öğrenciye denir.

KİMLER KISMİ ZAMANLI ÇALIŞABİLİR?

Ön lisans, lisans ve lisansüstü (tezsiz ve özel öğrenci hariç) programlarından herhangi birine kayıtlı olan, normal eğitim-öğretim süresi içerisinde öğrenim gören ve disiplin cezası almamış öğrencilerimiz kısmi zamanlı öğrenci olarak Üniversitemizde görev yapabilirler. 

ÖĞRENCİLER NE TÜR İŞLERDE ÇALIŞTIRILIR?

Öğrenciler iş ve işlemlerin daha hızlı ve verimli yürütülebilmesi amacıyla, o birimdeki çalışma düzenini aksatmadan yönetici, memur ve öğretim elemanlarına katkıda bulunmakla yükümlüdürler. Genel olarak basit ofis işlerinde, uzmanlık gerektirmeyen işlerde, eğitim gördüğü konu ile ilgili işlerde çalışırlar.

ÖĞRENCİLER NE TÜR İŞLERDE ÇALIŞIRTIRILAMAZLAR?

Öğrenciler başta birimlerin öğrenci ve not işlerinde olmak üzere birimlerdeki temizlik, taşıma vb. gibi ağır işlerde çalıştırılamazlar.

AYLIK EN FAZLA KAÇ SAAT ÇALIŞABİLİRİM?

Çalışma süresi günlük en fazla 5 saat, haftada maksimum 15 saat ve bir ayda toplam 60 saati geçemez.

ÇALIŞMA SAATLERİNİ KİM DÜZENLER?

Çalışma süresinin haftanın günlerine dağılımını, işin başlama ve bitim saatlerini birim yöneticilerince belirlenir.

HAFTA SONLARI VE TATİL GÜNLERİNDE ÖĞRENCİ ÇALIŞIR MI?

Kanunlarda milli bayram ve genel tatil olarak kabul edilen günlerde, hafta sonu, gece ve resmi tatil günlerinde öğrenci çalıştırılmaz.

BİRDEN FAZLA BİRİMDE ÇALIŞABİLİRMİYİM?

Hayır çalışamazsınız. İki farklı birimde çalışma hakkı bulunmamaktadır.

ÇALIŞIYOR OLMAM BURSLARIMI ETKİLER Mİ?

Üniversitemizde kısmi zamanlı öğrenci olarak çalıştığınızda herhangi bir bursunuz kesilmez. Bakınız 2547 sayılı kanunun 46. Maddesinin k bendi.

ÇALIŞIYOR OLMAM AİLEMDEN ALDIĞIM HAKLARI ORTADAN KALDIRIR MI?

Öğrencilerimiz elde etmiş oldukları bu gelir nedeni ile sahip oldukları aylık ya da aileleri tarafından sağlanan olanaklardan mahrum olmazlar.

SGK'DAN YETİM MAAŞI ALIYORUM. KISMİ ZAMANLI OLARAK ÇALIŞAM MAAŞIM KESİLİR Mİ?

SGK'dan yetim maaşı alan öğrenciler, kısmi zamanlı olarak çalıştıklarında maaşları kesilmez.

ÇALIŞIYOR OLMAM AİLEMDEN ALDIĞIM SAĞLIK GÜVENCESİNİ ORTADAN KALDIRIR MI?

Aileniz üzerinden almış olduğunuz genel sağlık sigortalılığını sonlandırmaz. Yine aileniz üzerinden sağlık yardımı alabilirsiniz.

NERELERDE ÇALIŞABİLİRİM?

Üniversitemiz tüm akademik ve idari birimleri öğrencilerine iş imkânları sunarken araştırma geliştirme merkezlerinde iş imkânları sağlamaktadır.

ÖĞRENCİ ALIMLARI HANGİ DÖNEMLERDE YAPILMAKTADIR?

Öğrenci alımları her eğitim-öğretim döneminin başında (Ekim ayı)yapılmaktadır. İhtiyaç olması durumunda yaz döneminde de yapılmaktadır. Bu dönemler haricinde öğrenci alımı yapılmamaktadır.

NASIL İŞ BAŞVURUSU YAPABİLİRİM?

Birimize her dönem ilk iki haftası içinde belirlenen başvuru tarihleri arasında başvurabilirsiniz. Ayrıca her bir iş için ayrı ayrı olmak üzere iş ilanında belirtilen tarihler aralığında ilgili akademik ve idari birimlere (Daire Başkanlıkları vb.) iş başvuru formu ile başvuru yapabilirsiniz.

İŞ İLANLARINDA HANGİ BİLGİLER YER ALMAKTADIR?

Hangi birimlerde ve ne tür işlerde kaç kısmi zamanlı öğrenci çalıştırılacağı, çalıştırılacak işin niteliği, çalıştırılacak öğrencilerde aranan şartlar, haftalık çalışma süreleri ve başvuru yeri ve tarihi belirtilir.

İŞE BAŞLAMAK İÇİN GEREKLİ BELGELER NELERDİR?

Nüfus cüzdan fotokopisi, yeni tarihli öğrenci belgesi (fotokopi olmayacak), 1 adet resim ve Banka Hesabı gerekmektedir.

MAAŞLAR NE ZAMAN ÖDENMEKTEDİR?

İlgili döneme ait 1 aylık maaşınız fiili çalışılan ayı takip ayın ilk 10 günü içerisinde banka hesabınıza yatırılmaktadır.

DAHA ÖNCE ÖĞRENCİ OLARAK ÜNİVERSİTEDE ÇALIŞTIM NE YAPMAM GEREKİYOR.

Üniversitemizde daha önce çalışmış olan öğrencilerimiz tekrar çalışmak için yeniden ilanlarda yer işlere başvuru yapmaları gerekmektedir.

YEŞİL PASAPORTA SAHİBİYİM. KISMİ ZAMANLI OLARAK ÇALIŞTIĞIMDA PASAPORTUM İPTAL EDİLİR Mİ?

Sigorta primi olarak sadece kısa vadeli sigorta kolları (iş kazaları ve meslek hastalıkları ile hastalık sigortaları) hükümlerinin uygulanması nedeniyle, Üniversitemizde kısmi zamanlı öğrenci olarak çalışanlar yeşil pasaportlarını kaybetmezler.

KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ OLARAK ÇALIŞMAM EMEKLİLİĞİMİ ETKİLER Mİ?

Üniversitemizde kısmi zamanlı öğrenci olarak çalışmış ve çalışacak öğrencilerimiz için ilgili kanun hükümleri gereği emeklilik ile ilgili uzun vadeli sigorta kolları primi yatırılmadığından emeklilik için herhangi bir etkisi bulunmamaktadır.

İŞTEN AYRILDIĞIMDA İŞSİZLİK SİGORTASI ALIRMIYIM?

İlgili kanun hükümleri gereği işsizlik sigortası primi yatırılmadığından işsizlik sigortası alamazsınız.

KISMİ ZAMANLI OLARAK ÇALIŞTIIRLACAK ÖĞRENCİLERDE ARANACAK ŞARTLAR NELERDİR?

1) Tezsiz yüksek lisans öğrencisi ve özel öğrenci hariç olmak üzere, çalıştırılacağı yükseköğretim kurumunun kayıtlı öğrencisi olmak,
2) Disiplin cezası almamış olmak,
3) Yetim maaşı ve nafaka dışında, asgari ücret düzeyinde gelire sahip olmamak,
4) Kısmi zamanlı çalıştırılan öğrenci ile yükseköğretim kurumu arasında yapılan sözleşmeye aykırılık nedeniyle sözleşmesi feshedilmemiş olmak,
5) Çalıştırılacak iş için yeterli bilgi, beceri ve yeteneğe sahip olmak,
6) Kayıt donduran öğrenci ve yabancı uyruklu öğrenci olmamak,
7) Normal eğitim-öğretim süresi içerisinde öğrenim görüyor olmak.
8) Deprem, sel gibi doğal afetlerden zarar gördüğünü, şehit ve gazi çocuğu olduğunu belgeleyen öğrenciler ile engelli öğrencilerden normal eğitim-öğretim süresi içinde okuyor olmak, yabancı uyruklu öğrenci olmamak ve disiplin cezası almamış olmak dışında yukarıdaki şartlar aranmaz.