Eğitim Fakültesi

Kurullar ve Komisyonlar

EĞİTİM VE BOLOGNA KOMİSYONU
GÖREV UNVAN ADI SOYADI GÖREV TANIMI
BAŞKAN Doç.Dr. Elçin YAZICI • Bologna süreci çalışmalarının Fakülte adına eksiksiz olarak yürütülmesini sağlamak, birimler bazında yapılması gereken faaliyetleri talep etmek ve takip etmek.
• Bologna süreci kapsamında uyum sağlayacak ilkeleri ve önerileri geliştirmek.
• Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ve Üniversite Bologna Koordinatörlüğü ile iş birliği içinde tüm fakülte akademik birimlerinin Bologna bilgi girişlerinin yapılmasının kontrolünü sağlamak.
• Yukarıda belirtilen görevlerin fakülte bazında etkin bir şekilde yerine getirilebilmesi amacıyla gerektiğinde ilgili Bölüm Başkanlıklarından kolaylaştırıcı alt gruplar oluşturmak, bu kapsamda Fakülte akademik ve idari personelini Bologna süreci ile ilgili faaliyetlerde görevlendirmek.
• Belirlenen çalışma takvimine uygun olarak görevleri planlamak, öncelikleri tespit etmek.
• Bologna sürecine uyum çalışmalarında karşılaşılan problemlere pratik çözümler sunmak.
• Çalışma sonuçları hakkında Fakülte Dekanı’na bilgi vermek.
• Programlara ait müfredatların Avrupa Yükseköğretim Alanı açısından uyumunu
incelemek, Bologna Sistemine güncel verilerin girilmesini sağlamak, Düzce Üniversitesi  Lisans Eğitim Öğretim Sınav Yönetmeliği
kapsamında tüm eğitim süreçlerini izlemek, denetlemek ve gerekli değişliklerin yapılmasını sağlamak.

 
BAŞKAN YARDIMCISI Dr. Öğr. Üyesi Elif GÜVEN DEMİR
ÜYE Dr.Öğr. Üyesi Zeynep Seda ÇAVUŞ
ÜYE Doç. Dr.  Timuçin Buğra EDMAN
ÜYE Dr. Öğr. Üyesi Hakan Sarıtiken
ÜYE Dr.Öğr. Üyesi Tuğba ECEVİT
ÜYE Dr.Öğr. Üyesi Volkan BİLİR
ÜYE Doç. Dr. Mustafa Tekke
ÜYE Dr. Öğr. Üyesi Duygu ARABACI
ÜYE Dr. Öğr. Üyesi Hakan ÖZAK
Öğrenci Temsilcisi Burcu ŞAHİN (Sınıf Eğitimi) • Öğrencilerin, eğitim öğretimle ilgili her türlü sorunları (müfredat, ders saatleri, alt yapı, materyal vb.) ve görüşleri idari birimlere ve ilgili komisyona aktarmak.
Dış Paydaş Temsilcisi Semih Korkmaz (Düzce Üniversitesi Anaokulu Müdürü-MEB) • Uygulama dersleri kapsamında kurumlara giden öğrencilerimizin mesleki yeterlilikleri hakkında kurumumuza geri bildirimlerde bulunmak, öğrencilerimize vereceğimiz seminer ve panellerde konuşmacı olarak destek vermek. 

 

KALİTE KOMİSYONU
GÖREV UNVAN ADI SOYADI GÖREV TANIMI
BAŞKAN Dr. Öğr. Üyesi Merve ERİŞ HASIRCI • Dekanlığa kalite çalışmaları hakkında bilgi vermek,
• Kalite çalışmaları kapsamında, sürekli iyileştirme koordinatörlüğü ile ilgili birim yönetimi arasında iletişimi sağlamak,
• Kalite çalışmaları için birimlerinde yapılacak toplantı tarihlerini ve gündemini hizmetleri aksatmayacak şekilde üst yönetim ile belirlemek,
• Kendi birimlerindeki kalite çalışmalarını ilgili birim yöneticileri ile birlikte değerlendirmek, raporlaştırmak ve koordinatörlüğe sunmak.
 Düzeltici Önleyici Faaliyet formlarıyla iletilen şikayetleri değerlendirip Dekanlığa görüş bildirmek ve Kurum İç Değerlendirme Raporunu derlemek.

 
ÜYE Doç. Dr. Feyzullah Şahin
ÜYE Dr. Öğr. Üyesi Taner ATMACA
ÜYE Dr. Öğr. Üyesi Ömer Seyfettin SEVİNÇ
ÜYE Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Seda ÇAVUŞ
ÜYE Arş. Gör. Benzegül DURAK
ÜYE Fakülte Sekreteri Muammer TAYLAN
ÜYE Arş. Gör. Kağan KIRCABURUN
Öğrenci Temsilcisi Berfin AY (Özel Eğitim Öğretmenliği)
Dış Paydaş Temsilcisi Bekir GÜRLER  (Milli Eğitim Şb. Müd.)

 

KARİYER DANIŞMANLIĞI, KARİYER GÜNLERİ, İLETİŞİM VE TANITIM KOMİSYONU
GÖREV UNVAN ADI SOYADI GÖREV TANIMI
BAŞKAN Dr.Öğr. Üyesi Senem ÇOLAK YAZICI • Fakültemizin tercih edilebilirliğini artırmak için bölgemizde bulunan liselere birim içinde ve de birim dışında tanıtım çalışmalarını (eğitim, stant, afiş çalışması, sunum hazırlama vb.)  yürütmek,                                                                                                                                             • CV yazma, mülakat teknikleri, mülakat simülasyonları eğitimleri düzenleyerek öğrencilerin kişisel gelişimlerine katkı sağlamak,                                        • İş ve Kariyer ile ilgili panel, seminer, söyleşiler düzenleyerek kariyer yapmış kişilerle öğrencileri buluşturmak, öğrencilerin bilgi ve görgülerini artırmak,                                                                                                                                                                                                                                                       •   Etkinlik, yarışma, eğlence, münazara, girişimcilik günleri, kariyer günleri gibi faaliyetler düzenleyerek konusunda uzman iş insanları ve/veya akademisyenler ile öğrencileri bir araya getirmek ve paylaşım alanları yaratmak,                                                                                        • Rektörlük İletişim ve Tanıtım Koordinatörlüğü ile işbirliği içinde olmak.
• Fakültemizin düzenleyeceği tüm etkinliklerde ihtiyaç duyulan; salon, kamera, fotoğraf çekimi, haber metni, davetiye, afiş ve
etkinlik talep formlarının hazırlanması aşamalarında görev yapmak, Rektörlük Makamına bağlı İletişim Tanıtım Koordinatörlüğü ile etkinliklere yönelik gerekli çalışmaları yürütmek.
ÜYE Arş. Gör.Kübra YETİŞ
ÜYE Arş. Gör. Ogün PEÇENEK
ÜYE Arş. Gör. Nur Banu YİĞİT
ÜYE Fakülte Sekreteri Muammer TAYLAN
Öğrenci Temsilcisi Hatice YASAN (Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik)
Dış Paydaş Temsilcisi Hasan Ali SUBAŞI (İŞKUR İl Müd. Yard.)
REHBERLİK VE PSİKOSOSYAL DESTEK KOMİSYONU
GÖREV UNVAN ADI SOYADI GÖREV TANIMI
BAŞKAN Doç. Dr. Tuğba Seda ÇOLAK • Rehberlik ve psikolojik desteğe ihtiyacı olan öğrencilerin tespit edilmesi ve destek olunması konusunda çalışmalar yapmak,           • Üniversite öğrencilerine kişisel, sosyal, eğitsel ve mesleki alanlarda yaşadıkları problemleri çözmelerinde yardımcı olmak,                      • Farklı destek kaynaklarına ihtiyaç duyan öğrencileri ilgili birimlere (psikiyatri, kariyer merkezi, çeşitli kurslar vb.) yönlendirerek uygun desteği almalarını sağlamak,                                                                                                                                                                                                                                                • Ruhsal anlamda bireylerin problemlerine iyileştirici, önleyizi, koruyucu ve zenginleştirici müdahalelerde bulunmak.
ÜYE Dr. Öğr. Üyesi Abdi GÜNGÖR
ÜYE Arş. Gör.  Muhammed BAHTİYAR
ÜYE Arş. Gör. Şehide KELEK
ÜYE Arş. Gör. Dr. Pınar ÖZDEMİR KEMAHLI
Öğrenci Temsilcisi Gizem ESER (Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik)
Dış Paydaş Temsilcisi Kadir ÖKSÜZ  (Düzce RAM Müdürü)
     
SPOR KOMİSYONU
GÖREV UNVAN ADI SOYADI GÖREV TANIMI
BAŞKAN Prof. Dr. Murat GENÇ • Üniversite içi veya üniversiteler arası spor faaliyetlerinin planlanması ve yürütülmesi aşamasında Fakültemiz öğrenci ve personelinin spor aktivitelerine katılımını sağlamak,                                                                                                                                                                                 •Faaliyetlerin yürütülmesinde Rektörlük tarafından hazırlanan programlar kapsamında gereken çalışma programlarını hazırlamak                                                                                                                                                                                                                                                                                            • İhtiyaç duyulan spor malzemesi ve ekipmanlarını tespit etmek ve Dekanlıklığa bildirmek 
ÜYE Dr. Öğr. Üyesi Ufuk GÜVEN
ÜYE Arş. Gör. Behlül Bilal SEZER
ÜYE Arş. Gör. Ogün PEÇENEK
ÜYE Memur Emrah Ferdi ÜNVER
Öğrenci Temsilcisi Münir TAŞ (Türkçe Öğretmenliği)
Dış Paydaş Temsilcisi Dr. Öğr. Üyesi Levent GÖRÜN (Spor Bilimleri Fak.)

 

MEZUNİYET KOMİSYONU
GÖREV UNVAN ADI SOYADI GÖREV TANIMI
BAŞKAN Prof. Dr. Fatih Çetin ÇETİNKAYA • Mezun olmaya hak kazanmış öğrencilerin otomasyon sisteminden alınacak not durum belgelerini incelemek,                                                            • Yönetmelik gereği belirtilen kredi ve AKTS  değerlerini tamamlamış  ve mezuniyet koşullarını sağlayan öğrencilerin listelerini oluşturmak                                                                                                                                                                                                                                                                                               •Fakülte ve Üniversite geneli mezuniyet törenlerine katılacak öğrencilere gerekli duyuruları yapmak, cüppe ve kep dağıtım işini organize etmek                                                                                                                                                                                                                                                                                •Mezun öğrencilerin fakülte ve üniversite ile bağlantılarını sürdürecek çalışmalarda bulunmak.
ÜYE Prof. Dr. Hasan Kağan KESKİN
ÜYE Dr.Öğr. Üyesi Ahmet SAPANCI
ÜYE Dr.Öğr. Üyesi Osman DÜLGER
ÜYE Dr. Öğr. Üyesi Duygu ARABACI
ÜYE Dr.Öğr. Üyesi Hakan ÖZAK
ÜYE Dr.Öğr. Üyesi Yahya AYDIN
ÜYE Doç. Dr.Meryem ÇELİK
ÜYE Doç.Dr. Sedat KARAÇAM
ÜYE Arş. Gör. Kağan KIRCABURUN
ÜYE Şef Gülşah ÇEÇEN
ÜYE Bilg. İşlt. Nimet GÖZALAN
Öğrenci Temsilcisi Seda Nur ŞİMŞEK (Fen Bilgisi Öğretmenliği)
Dış Paydaş Temsilcisi Turan ŞAHİN (MEB Müdür Yardımcısı)
     
DIŞ İLİŞKİLER KOMİSYONU
GÖREV UNVAN ADI SOYADI GÖREV TANIMI
BAŞKAN Dr. Öğr. Üyesi Osman DÜLGER • Değişim programları (Farabi, Mevlana ve Erasmus) kapsamında öğrenci haraketliliğini takip etmek,                                                                                       • Yurtdışından gelen öğrencilerin başvurularını değerlendirmek,                                                                                                                                                                               • Üniversitemiz Dış İlişkiler Koordinatörlüğü ile eşgüdüm içinde olmak,                                                                                                                                                               • Alanına giren konularda gerekli duyuru, oryantasyon, yazışma konularında destek sağlamak,                                                                                     • Yurtdışına gitmeye hak kazanan öğrencilerin ders/bölüm eşleşmesini değerlendirmek
ÜYE Dr. Öğr. Üyesi Ufuk GÜVEN
ÜYE Doç. Dr. Elçin YAZICI
ÜYE Dr. Öğr. Üyesi Yahya AYDIN
ÜYE Doç. Dr.  Fahriye HAYIRSEVER
ÜYE Dr. Öğr. Üyesi Emine Nur ÜNVEREN BİLGİÇ
ÜYE Dr. Öğr. Üyesi Harika Özge ARSLAN
ÜYE Doç. Dr. Mustafa TEKKE
ÜYE Dr. Öğr. Üyesi Taner ATMACA
ÜYE Öğr. Gör. Yusuf AKEMOĞLU
Öğrenci Temsilcisi Şeymanur Şimşek (İngilizce Öğretmenliği)
Dış Paydaş Temsilcisi Sultan Bilgiç  (Dış İlişkiler Koord.)

 

GENEL KÜLTÜR SEÇMELİ DERSLER KOMİSYONU
GÖREV UNVAN ADI SOYADI GÖREV TANIMI
BAŞKAN Dr. Öğr. Üyesi Fidan ÖZBEY • Öğrencilerin alanlarına göre mesleki gelişimlerine destek olacak şekilde programlar düzenlemek,                                                                                       • Öğretmenlik alanlarında yüksek lisans eğitimi ve akademisyenlik konularında bilgilendirmeler yapmak ve eğitim fakültesi mezunlarının kariyer olanaklarına ilişkin bilgilendirmeler yapmak                                                                                                                                                • Fakültemizdeki her bir bölümden mesleki gelişime ilişkin bilgiler verebilecek akademisyenleri belirlemek.                                                                     • Her bölümden belirlenen akademisyenlerle bir toplantı yaparak eylem planları oluşturmak                                                                                                   • Kurum dışından olmak üzere alanında uzman kişilerden konuşmacı olarak çağırarak öğrencilerin kariyer gelişimleri konusunda karar vermelerine destek olmak .                                                                                                       
ÜYE Doç. Dr. EROL SÖZEN
ÜYE Doç. Dr. Timuçin Buğra EDMAN
ÜYE Dr. Öğr. Üyesi Harika Özege ARSLAN
     
BURS DEĞERLENDİRME KOMİSYONU
GÖREV UNVAN ADI SOYADI GÖREV TANIMI
BAŞKAN Prof. Dr. Engin ASLANARGUN • Kurumsal veya kişisel olarak verilecek burs başvurularının (YÖK,TEV, KYK, Yemek Bursu v.b.) değerlendirilmesini yapmak,                                                                                                                                                                                                                                                                       • Kısmi zamanlı öğrenci başvurularının değerlendirilmesini yapmak.                                                                                                                                                                  • Seçilen öğrencilere ait listeleri Dekanlığa sunmak,    
ÜYE Doç. Dr. Elif Emine BALTA
ÜYE Dr. Öğr. Üyesi Ufuk GÜVEN
     
BÖLÜMLER ÖĞRENCİ İŞLERİ  KOMİSYONLARI
BÖLÜMLER Asil Üyeler GÖREV TANIMI
EĞİTİM BİLİMLERİ                                                                                                               Dr. Öğr. Üyesi  Abdi GÜNGÖR                          (Başkan)    • Üniversitemiz Lisans Eğitim - Öğretim ve Sınav Yönetmeliği, yönergeler ve ilgili diğer mevzuat kapsamında öğrencilere ilişkin muafiyet, intibak, başarı, sosyal aktiviteler vb. kararları almak ve Dekanlığa iletilmek üzere bölüm başkanlığına sunmak
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet SAPANCI      
Doç. Dr. Mustafa TEKKE    
Yedek Üyeler
Doç. Dr. Filiz EVRAN ACAR
Dr. Öğr. Üyesi.  Aslıhan KUYUMCU VARDAR
Doç. Dr.   Fahriye HAYIRSEVER
MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ                                                                                   Asil Üyeler
Dr. Öğr. Üyesi Ömer Seyfettin SEVİNÇ       (Başkan)
Dr. Öğr. Üyesi Duygu ARABACI
Doç. Dr.   Şahin DANİŞMAN
Yedek Üyeler
Dr. Öğr. Üyesi. Volkan BİLİR
Doç. Dr. Sedat KARAÇAM
Dr. Öğr. Üyesi Harika Özge ARSLAN
TEMEL EĞİTİM                                                                                                                                                     Asil Üyeler
Prof. Dr. Fatih Çetin ÇETİNKAYA                   (Başkan)
Doç. Dr. Elçin YAZICI                      
 Dr. Öğr. Üyesi. Ufuk GÜVEN
Yedek Üyeler
Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Seda ÇAVUŞ
 Doç. Dr.  Erol SÖZEN
Doç. Dr.  Meryem ÇELİK
TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ                                                                                            Asil Üyeler
Doç. Dr. Elif Emine Balta                                  (Başkan)
Dr. Öğr. Üyesi. Yahya AYDIN
Dr. Öğr. Üyesi Hakan SARITİKEN
Yedek Üyeler
Prof. Dr. Fevzi KARADEMİR
Dr. Öğr. Üyesi Ender KAZAK
Doç. Dr. Feyzullah ŞAHİN  
YABANCI DİLLER EĞİTİMİ                                                                                    Asil Üyeler
Dr. Öğr. Üyesi. Osman DÜLGER                    (Başkan)
Dr. Öğr. Üyesi. Yusuf KASİMİ                  
Doç. Dr.  Timuçin Buğra EDMAN              
Yedek Üyeler
Dr. Öğr. Üyesi. Dr. Yusuf ŞEN
Öğr. Gör. Ammar Tekin
ÖZEL EĞİTİM                                                                                 Asil Üyeler
Doç. Dr. Feyzullah ŞAHİN                                (Başkan)
Dr. Öğr. Üyesi. Fidan ÖZBEY  
Dr. Öğr. Üyesi. Hakan ÖZAK                         
Yedek Üyeler
Prof. Dr. Süleyman GÖKSOY
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet SAPANCI      
Dr. Öğr. Üyesi Duygu ARABACI    

 

AKADEMİK TEŞVİK BAŞVURU VE İNCELEME KOMİSYONU
BÖLÜMLER ÜYELER GÖREV TANIMI
EĞİTİM BİLİMLERİ                                                                                                          Prof. Dr. Abdullah ADIGÜZEL • Akademik Teşvikten faydalanmak için bölümlere başvuran akademik personelin yapmış olduğu bilimsel çalışmalara ait dokümanları program bazında incelemek, inceleme sonrası gerekli düzeltmeleri yapmak                                                                                                       • Başvuru sonuçlarını ve ilgili dokümanları Dekanlık Makamına süresi içerisinde sevk etmek. 
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet SAPANCI
Dr. Öğr. Üyesi Ender KAZAK
TEMEL EĞİTİM                                                                                                                                                     Prof. Dr. Hasan Kağan KESKİN
Dr. Öğr. Üyesi Ufuk GÜVEN
Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Seda ÇAVUŞ
MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ                                                                                                                               Doç. Dr. Sedat KARAÇAM
Dr. Öğr. Üyesi Ömer Seyfettin  SEVİNÇ
Doç. Dr.  Şahin DANİŞMAN
SOSYAL BİLİMLER VE TÜRKÇE EĞİTİMİ                                                                                      Prof. Dr. Fevzi KARADEMİR
Dr. Öğr. Üyesi Yahya AYDIN
Dr. Öğr. Üyesi Hakan SARITİKEN
YABANCI DİLLER EĞİTİMİ                                                                                   Dr. Öğr. Üyesi Osman DÜLGER
Dr. Öğr. Üyesi Yusuf ŞEN
Doç. Dr.  Timuçin Buğra EDMAN
ÖZEL EĞİTİM                                                                                     Dr. Öğr. Üyesi Hakan ÖZAK
Doç. Dr. Feyzullah ŞAHİN
Dr. Öğr. Üyesi Fidan ÖZBEY
UYGULAMALI DERSLER VE TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI  KOORDİNATÖRLER KURULU
BÖLÜMLER ÜYELER GÖREV TANIMI
Fakülte Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Fidan ÖZBEY • Her dömem başında MEB'bağlı okullarda yürütülecek olan uygulamalı derslere yönelik (Öğretmenlik Uygulaması, Okul Deneyimi) planlama yapmak,  öğrenci grup listeleri oluşturularak  Bölüm Başkanlığına bildirmek.                                                                                                                                                                               • Her dömem başında Topluma Hizmet Uygulamaları kapsamında yapılacak projelerin belirlemek , planlanmak ve öğrenci grup listeleri oluşturularak Bölüm Başkanlığına bildirmek.                                                                                                                                                                                           • Yapılan çalışmaları  Fakülte Koordinatörlüğü ile işbirliği halinde sürdürmek.
Rehb. ve Psik. Danış. Arş. Gör. Dr. Pınar ÖZDEMİR KEMAHLI
Matematik Eğitimi  Doç. Dr. Şahin DANİŞMAN
Fen Bilimleri Eğitimi  Arş. Gör. Benzegül DURAK
Sınıf Eğitimi  Doç. Dr.  Erol SÖZEN
Okul Öncesi Eğitimi  Doç. Dr. Meryem ÇELİK
Türkçe Eğitimi  Arş. Gör. Ogün PEÇENEK
Özel Eğitim  Öğr. Gör. Yusuf AKEMOĞLU
İngiliz Dili Eğitimi  Arş. Gör. Kübra YETİŞ
Kurum Dışı Paydaş Turan ŞAHİN (MEB Müdür Yardımcısı)
     
FAKÜLTE EĞİTİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ
BÖLÜMLER ÜYELER GÖREV TANIMI
Koordinatör Dr. Öğr. Üyesi Taner ATMACA • Fakülte ile Üniversitemiz  Eğitim Koordinatörlüğü arasındaki koordinasyonu sağlamak,                                                                                                      • Dönem başlarında derslik yerleşim planlarını araştırma görevlileri ile birlikte koordineli bir şekilde hazırlamak,                                                                                                                                                                               • Sınav programlarını araştırma görevlileri ile birlikte koordineli bir şekilde  hazırlamak.                                    
Koordinatör Yrd.