Öğretim Elemanları

Adres: Mühendislik Fakültesi, M6 Blok, Kat: 2      
Telefon: (0380) 542 10 36 – [Dahili]        
           
  Öğretim Elemanı Oda Dahili Mail Akademik Sayfa
  Prof. Dr. Ali GÜRSEL 221 2221 aligursel@duzce.edu.tr Akademik
  Prof. Dr. Mert YILDIRIM 223 2223 mertyildirim@duzce.edu.tr Akademik
  Prof. Dr. Bülent AYDEMİR 225 2227 bulentaydemir@duzce.edu.tr Akademik
  Doç. Dr. Gürcan SAMTAŞ 224 2224 gurcansamtas@duzce.edu.tr Akademik
  Doç. Dr. Ferzan KATIRCIOĞLU   2228  ferzankatircioglu@duzce.edu.tr Akademik
  Doç. Dr. Şenol ŞİRİN 220 2220 senolsirin@duzce.edu.tr Akademik
  Dr. Öğr. Üyesi Enes ASLAN 222  2226 enesaslan@duzce.edu.tr Akademik
  Öğr. Gör. Dr. Sabri UZUNER  306-E   sabriuzuner@duzce.edu.tr Akademik
  Öğr. Gör. Dr. Beytullah BOZALİ 306-E   beytullahbozali@duzce.edu.tr Akademik
  Arş. Gör. Oğuz EROL  B110    oguzerol@duzce.edu.tr Akademik
  Arş. Gör. L. Enes GÖĞŞEN B110 2037 enesgogsen@duzce.edu.tr Akademik
  Arş. Gör. Emre PAZARLI B110 2036 emrepazarli@duzce.edu.tr Akademik