Tek - Çift Ders Sınavlarına Başvurular

Tek-Çift Ders Sınavlarına Girmek İsteyen Öğrencilerin Yapması Gerekenler

1. Öncelikle transkriptinizi inceleyerek, tek-çift ders sınavlarına girmeyi planladığınız derslerden başarılı olmanız halinde dönem başına en az 30 AKTS’lik dersten başarılı olmak üzere toplamda en az 240 AKTS’lik dersten başarılı olacağınızdan emin olunuz.

2. Başarılı olduğunuz derslerin sorumlu olduğunuz müfredattaki derslerle uyumlu olduğundan, almanız gereken bölüm seçmeli derslerini ve fakülte-üniversite seçmeli derslerini eksiksiz aldığınızdan emin olunuz. Müfredatlara ulaşmak için tıklayınız.

3. Aldığınız derslerle ilgili intibak kararı alınması gerekiyorsa gecikmemeniz gerekir, çünkü sınav başvuru tarihlerinden önce alınan intibak kararı OBS üzerinde uygulanmazsa sistem üzerinde tek-çift ders sınavına girebilir durumda olmayacağınızdan tek-çift ders sınavına girme başvurunuz kabul edilemez.

4. Tek-çift ders sınavına girmeyi planladığınız dersleri daha önce almış olmanız gerekir ve dersten kalma sebebinizin devamsızlık olmaması gerekir.

5. İşletmede Mesleki Eğitim dersi de AKTS değeri bulunan bir müfredat dersi olduğundan; bu dersi daha önce hiç almamış bir öğrencinin tek-çift ders sınavına girmesi mümkün değildir.

6. Sınav organizasyonunda aksaklık yaşanmaması için başvuru yapacak öğrencilerin başvuru tarihlerinden önce belirlenmesi ve hazırlıkların sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi için başvuru yapmayı planlayan öğrencilerimizi bu linkteki anketi doldurmaları gerekmektedir. (Anketi doldurmuş olmak başvuru yapmış olmak anlamına gelmemektedir, lütfen bir sonraki maddede belirtilen başvuru işlemlerini yürütünüz)

7. Tek-çift ders sınavına girebileceğinize kanaat getirdiyseniz, bu dilekçeyi doldurup danışmanınıza imzalatarak bölüm sekreterliğine teslim ediniz.

8. Sınav takvimi bölüm websitesinde ilan edildikten sonra belirtilen saat ve yerde sınava girmeniz gerekmektedir zira tek-çift ders sınavlarının mazeretleri yapılmamaktadır.

9. Sınav notları daha sonra bölüm websitesinde ilan edilir, mezun duruma gelenlerin mezuniyet işlemleri otomatik olarak başlatılır.

 

Yaz Okulu - Tek-Çift Ders Sınav Çakışması

Mezuniyet için tek ya da çift dersi kalmış bir öğrenci, bu dersler için hem yaz okuluna kayıt olup hem de tek-çift ders sınavına başvuru yapamaz. Yaz Okulu Yönergesi uyarınca yaz okulunda alınan bir dersten çekilmek mümkün değildir. Lisans Eğitim–Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'ne göre bir dersten en son alınan not geçerli olacağından, bu durumdaki bir öğrneci tek-çift ders sınavına girip başarılı olsa dahi bu yeterli olmayacaktır zira ek olarak yaz okulunda aldığı dersin sınavlarına girerek de başarılı olması gerekmektedir. Ayrıca, bahar dönemi sonundaki tek-çift sınavına giren bir öğrenci başarısız olursa bu durumda yaz okulu sonrasında yapılan tek-çift ders sınavına başvuru yapamamaktadır, bir sonraki eğitim-öğretim yılındaki ilgili dönemde öğrencinin ders kaydı yapması gerekir. Bu sebeple bu durumdaki öğrenciler için aşağıdaki seçeneklerden yalnızca biri mümkündür.

- Öğrenci bahar dönemi sonundaki tek-çift ders sınavına girer; başarılı olursa mezun edilir, başarısız olursa bir sonraki eğitim-öğretim yılının ilgili döneminde ders kaydı yapar.

- Öğrenci yaz okuluna kayıt olur; başarılı olursa mezun olur, başarısız olursa yaz okulu sonrasında yapılan tek-çift ders sınavına girer. Tek-çift ders sınavından başarılı olursa mezun edilir, başarısız olursa bir sonraki eğitim-öğretim yılının ilgili döneminde ders kaydı yapar.

- Öğrenci bahar döneminden sonra yaz aylarında ders notları ve diğer kaynaklardan faydalanarak kendi imkanlarıyla tek-çift ders sınavına hazırlanır ve yaz okulu sonrasında yapılan tek-çift ders sınavına girer; başarılı olursa mezun edilir, başarısız olursa bir sonraki eğitim-öğretim yılının ilgili döneminde ders kaydı yapar.