İşletmede Mesleki Eğitim

İş yeri eğitimi başvuru sürecinde ve sonrasında kullanılacak form ve dosyalardan bazılarına aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz. (Yaz stajı yapmakla yükümlü olan bölümümüz eski müfredatına tabi öğrencilerin staj işlemleriyle ilgili olarak bu sayfayı takip etmeleri gerekmektedir) 

          İşletmede Mesleki Eğitim İş Akış Şeması (Lütfen inceleyiniz!)

          İşletmede Mesleki Eğitim Sunumu (Lütfen inceleyiniz!) 

          İşletmede Mesleki Eğitim Değerlendirme Formu

          İşletmede Mesleki Eğitim Dış Paydaş Anketi

          Müfredatlar Sayfası

          İşletmede Mesleki Eğitim Dosyası (Rapor Dosyası Şablonu + Yönerge) 

    İşletmede Mesleki Eğitim Boyunca Ücret Alınması Halinde Yapılacaklar (Buradaki belgeler işletmede mesleki eğitim tamamlandıktan sonra belirtilen adrese kargolanacaktır.)

          İşletmede mesleki eğitim sigorta priminin Dekanlık tarafından ödeneceğine dair belge (Staj yapılacak firma talep etmesi halinde ibraz edilecek.)

 -------------------------------------------------------------------------------------

İşletmede Mesleki Eğitim başvurularınızı Düzce Üniversitesi Staj Bilgi Sistemi üzerinden yapabilirsiniz. 

Staj Bilgi Sistemi İş Akış Şeması için TIKLAYINIZ.

Staj bilgi sistemi başvuru aşamaları için TIKLAYINIZ.

Mühendislik Fakültesi İşletmede Mesleki Eğitim sayfası için TIKLAYINIZ.

 -------------------------------------------------------------------------------------

İşletmede Mesleki Eğitim başlangıç tarihi ilgili yarıyıldaki Derslerin Başlaması tarihi ile aynıdır, benzer şekilde bitiş tarihi ise Derslerin Sona Ermesi tarihi ile aynıdır (herhangi bir nedenle akademik takvimde değişiklik yapılması nedeniyle dönem başlangıç ve bitiş tarihleri değişir ise, staj yapılacak tarih aralığı da akademik takvimdeki güncellenmiş tarih aralığı olur). İş Yeri Eğitimi başvurularınızda dönem başlangıç ve bitiş tarihlerine dikkat ediniz. Üniversitemiz Akademik Takvimi için tıklayınız.

İşletmede Mesleki Eğitim Yönergesi Madde 12-2 uyarınca başvuruların derslerin başladığı tarihten 1 ay önce yapılması gerekmektedir. Buna göre 2023-2024 eğitim-öğretim yılı bahar dönemi için tarihler akademik takvimde aşağıdaki gibi olduğundan en geç 12 Ocak 2024 Cuma günü Düzce Üniversitesi Staj Bilgi Sistemi (tıklayınız) üzerinden başvurunuzu yapınız.  

Müfredatımız gereğince İşletmede Mesleki Eğitim dersini seçen öğrenciler Ders bloğundan ders seçemezler (Örneğin; bahar döneminde İşletmede Mesleki Eğitim yapacak bir öğrenci güz döneminde başarısız olduğu 4. sınıf seçmelisi bir dersi alamaz. Başarısız olunan dersin daha sonra yaz okulunda veya bir sonraki güz döneminde alabilir). Ancak alt sınıflardan devam zorunluluğu bulunmayan dersleri varsa, bunları 10 AKTS'yi geçmeyecek şekilde İşletmede Mesleki Eğitim dersiyle birlikte alabilirsiniz.

  -------------------------------------------------------------------------------------

Başvuru sonrası Sistem üzerinden Onay Takibi; 

İşletmede Mesleki Eğitim başvurularında Staj Bilgi Sisteminde (SBS) İş Yeri Uygunluğu ve Staj Uygunluğu olmak üzere iki aşamalı onay bulunmaktadır. 

Başvuru yapıldıktan sonra İş Yeri Uygunluğu için Komisyon Onayı Öncesi ve Sonrası başvurunuzun durumu sistemde aşağıdaki gibi görünmektedir. İşletmede Mesleki Eğitim yapmayı düşündüğünüz işletme ve/veya ilgili departmanının uygun olup olmadığı hakkında İşletmede Mesleki Eğitim Komisyon'unun karar vermesi gerekmektedir. Mekatronik mühendisliğiyle doğrudan bir ilgisi bulunmayan departmanlar için işletmeyi ve staj yapılacak departmanı tanıtan bir dilekçe yazarak M1 bloktaki Evrak Kayıt'a teslim etmelisiniz (örneğin; ağ çözümleri hizmeti sağlayan bir firmanın IT departmanında iş yeri eğitimi yapmayı planlıyorsanız, firmaya başvurmadan önce komisyon onayı almanızda fayda vardır). 

 Staj uygunluğu ise İşletmede Mesleki Eğitim sonrası Staj Değerlendirme Sürecinden sonra sistem üzerinden onaylanacaktır.

  -------------------------------------------------------------------------------------

Diğer Önemli Hususlar; 

- İşletmede Mesleki Eğitim Yönergesi'ndeki "Öğrencilerin Sorumlulukları" (Madde 10) kısmını dikkatlice okuyunuz.

- İşletmede Mesleki Eğitim başvurularının son tarihi ilgili yarıyılda Derslerin Başlama tarihinden 1 ay öncedir. Örneğin; 2023-2024 eğitim-öğretim yılı bahar dönemi için son başvuru tarihi 12.01.2024'dür.

- Başvuru sonuçları ise ilgili yarıyılda Derslerin Başlama tarihinden 15 gün öncedir. Örneğin; 2023-2024 eğitim-öğretim yılı bahar dönemi için başvuru sonuçları 29.01.2024 tarihinde ilan edilecektir.

- İşletmede Mesleki Eğitim sonrasında ücret ödemesinin yapılması veya yapılmaması halinde öğrenciler tarafından yapılması gerekenlerle ilgili fakültemizin İşletmede Mesleki Eğitim sayfasında belirtilen hususlara azami önem göstermeniz gerekmektedir. 

- İşletmede Mesleki Eğitim Değerlendirme Formu'nun ilgili firma tarafından İşletmede Mesleki Eğitimim tamamlanması akabinde doldurulması ve kapalı bir zarf içinde iadeli taahhütlü posta yolu ile veya öğrenci ile elden olacak şekilde bölüm sekreterliğimize ulaştırması gerekmektedir.

- İşletmede Mesleki Eğitim Dosyasının haftalık doldurulması önemlidir çünkü dönem sonu final sınavlarının yapıldığı ilk hafta içinde dosyanın tamamlanarak teslim edilmesi gerekmektedir. İşletmede Mesleki Eğitim Dosyasında tüm içerikler tamamlandıktan ve tüm imzalar atıldıktan sonra (ders sorumlusu imzası hariç), dosya bir tarayıcı (scanner) yardımıyla renkli ve okunaklı olacak biçimde taranmalı ve boş bir CD üzerine pdf dosyası olarak yazılmalıdır. Bu CD içine rapor dosyasına ekleyemediğiniz fotoğraf, video, vb. içerikleri de dahil etmeniz gerekmektedir. Daha sonra hazırladığınız bu CD ile İşletmede Mesleki Eğitim Dosyasını, dönem sonu sınavlarının yapıldığı ilk hafta içinde İşletmede Mesleki Eğitim dersi sorumlusuna elden teslim etmelisiniz veya kargo/posta yoluyla göndermelisiniz (Kargo/posta ile gönderi tercih edilirse gönderi adresi olarak bölüm sekreterliği adresi yazılacaktır, kargoda gecikme yaşanabileceği göz önüne alınarak gönderi işleminin son teslim tarihinden en az 2-3 gün önce yapılması önerilmektedir)

 

İşletmede Mesleki Eğitim Akabinde Mezun Durumdaki Öğrenciler İçin Bilgilendirme

İşletmede Mesleki Eğitimi tamamlamanın akabinde tüm derslerden başarılı olduğu için mezun duruma gelen öğrenciler otomatik olarak mezun edilmemektedir. Dönem sonunda final notlarının girilmesi için olan son tarihten 1 hafta sonra mezuniyet işlemlerine başlanmaktadır. Mezuniyet Komisyonu tarafından mezun durumdaki öğrencilerin transkriptleri incelenerekv bu durumdaki öğrencilerin mezun olması için karar alınmaktadır. Daha sonra öğrencilerin mezuniyet durumları Bölüm Kurulu’nda değerlendirilmekte ve alınan kararlar Dekanlık makamına iletilmektedir. Tüm bölümlerden gelen kararlar Fakülte Yönetim Kurulu’nda görüşüldükten sonra ve bu kurul tarafından öğrencilerin mezun edilmelerine dair alınan kararlar Rektörlük Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na iletilmektedir. Burada da yapılan son kontroller sonrasında mezun edilmesi uygun olan öğrenciler mezun edilmektedir. Bu sebeple mezuniyet işlemlerinin tamamlanması birkaç hafta sürebilmektedir.