Şablon Yazılar Kılavuzu


Şablon Yazılar Kılavuzu için tıklayınız.

 

 

1.YÖNETİMSEL İŞLER

 

1.2.Ders Programı

       a.Ders Programı Şablonu

       b.Derslik Programı Şablonu

1.3.Bölüm Kurulu/Program Kurulu Kararları

       a.Bölüm/Program Kurulu Kararı Üst Yazısı

       b.Bölüm/Program Kurulu Kararı

1.4.Görüş Tutanakları

       a.Görüş Tutanağı

       b.Görüş Tutanağı Üst Yazısı

1.7.Harcama Yetkilisi Vekaleti  

       a.Harcama Yetkilisi Vekaletinin Personel Daire Başkanlığına Bildirilmesi

       b.Harcama Yetkilisi Vekaletinin Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına Bildirilmesi

       c.Harcama-Yetkisi Devir Formu

1.8.Gerçekleştirme Görevlisi Vekaleti

       a.Gerçekleştirme Görevlisi Vekaletinin Strateji Geliştirme Başkanlığına Bildirilmesi

       b.Gerceklestirme Görevlisi Vekalet_İmza Sirküsü

1.9.Süt İzni Kullanım Talebi

1.10.Kayıtta Kullanılan Belgeler

       a.Etik Sözleşmesi

       b.Sabıka Kaydı Beyanı

       c.Lise Diploması Eksik Evrak Dilekçesi

       d.Kayıt Yaptıran Öğrencilerin Listesi

       e.Öğrenci Belgesi (Kampus bilgi sisteminden verilir.)

1.11.Yolluklu ve Yolluksuz Görevlendirmeler

       a.Yolluklu Yolluksuz Görevlendirme Talep Yazısı

1.12.Cüppe İade Tutanağı

         a. Cüppe ve Kep İcmal Tablosu   

1.13.Doktor Öğretim Üyesi Kadrosuna Yeniden Atanma Aşamaları

       a. Dilekçe

       b.Özgecmis Örneği

       c.Düzce Üniversitesi Atama Kriterleri - ADAY ETKİNLİK-PUAN LİSTESİ

       d.Jüri Üyeliği Tebliğ Yazısı

       e.Juri Üyeliği Ücreti Talep Dilekçesi (Öğr.Üyesinin ilk atamasında ödenir, yeniden atmalarda ödenmez)

    1.14.Öğretim Görevlisi Kadrosuna Yeniden Atanma Aşamaları 

       a.Dilekçe

       b.Faaliyet Raporu

1.15.Burs Komisyon Tutanağı

1.16.Düzeltici, Önleyici Faaliyet Formu (DÖF)- İstek ve Şikayetler İçin

 

2.EĞİTİM-ÖĞRETİM İLE İLGİLİ İŞLER

2.1.Öğretim Programı Değişikliği

       a.Program Kurulu Kararı Üst Yazısı           

       b.Program Kurulu Kararı                           

       c.Öğretim Programı Değişikliği İntibak Çizelgeleri 

       d.Ders Bilgi Formu

       e.Karşılaştırma Tablosu (Excel Formatlı)

2.2.Derslerin Gruplara Ayrılma Gerekçeleri

       a.Program Kurulu Kararı Üst Yazısı          

       b.Program Kurulu Kararı                            

       c.Derslerin Gruplara Ayrılma Gerekçelerinin Çizelgesi - Tablo 1

       d.Birden Fazla Öğretim Elemanı Tarafından Verilen Derslerin Haftalara Göre Dağılımı-Tablo 2

2.3.Sınav Tarihleri İlan Formu

2.4.Mazeret Sınav Formu

       a. Mazeret Dilekçesi Örneği

       b.Mazeret Sınav Bilgilerinin Dekanlığa İletilmesi 

       c.Mazeret Sınav Bilgilerinin ÖİDB İletilmesi 

2.5.Not Düzeltme/Maddi Hata İşlemi

       a.Maddi Hata Dilekçesi

       b.Not İşlemleri Formu

2.6.Sınav Evrakları

       a.Sınav Tutanağı

       b.Sınav Evrakı(Sınav evraklarının bulunduğu zarfın üstündeki etiket)

       c.Notbildirim formu - Sınav Sonuç Belgesi (Listeye OBS'den de ulaşılabilir)

       d.Sınav Kağıdı Teslim Tutanağı

2.7.Ders Devam Muafiyet Tablosu

2.8.Kurumlar Arası Yatay Geçiş (KAYG) - Not Ortalaması ve Merkezi Yerleştirme Puanına Göre

       a.Not Ortamalasına Göre Yatay Geçiş Basvuru Dilekcesi

       b.Merkezi Yerleştirme Puanına Göre Yatay Geçiş Basvuru Dilekcesi

      

3.ARAŞTIRMA FAALİYETLERİ İLE İLGİLİ İŞLER

3.1.Araştırma Formu (Kurum dışı çalışmalar için) - Sağlık Bakanlığına Bağlı Birimlerde Yapılacak Çalışmalar İçin

3.2.Bilimsel Çalışmalara Ait Tablolar

     a.Bireysel Çalışma Raporu

3.3.Kurum Dışı Paydaşlar ve Kurum Etkinlikleri Tablosu

 

4.MALİ İŞLER

4.1.Doğrudan Temin

      a.Doğrudan Teminde Kullanılan Evraklar (Hazır Excel Tablosu)

      b.Tif Raporu

      c.Ödeme Emri Belgesi

      d.Performans

      e.Teslim Edilecek Evrakların Listesi ve  Sırası

4.2.Telefon Faturası

      a.Ödeme Emri Belgesi

      b.Performans

      c.Hakediş Belgesi Örneği

      d.Hizmet İşleri Kabul Teklif Belgesi Örneği

      e.Hizmet İşleri Kabul Tutanağı Örneği

      f.Muayene Kabul Komisyonu Listesi Örneği

      g.Resmi Özel Görüşme Listesi

      h.Teslim Edilecek Evrakların  Listesi ve  Sırası

4.3.Bütçe Hazırlık Aşamaları

      a.Tavan Aşan Bütçe Tablosu Formu

      b.İstenen Bilgiler

      c.Hizmet Gerekçesi ve Hedefleri (FORM-1)

      d.Form-27- Öğrenci Sayıları Bilgi Formu (FORM-27)

      e.Birimlerin Hizmet Maliyetinin Tespitine İlişkin Bilgi Formu (FORM-10)

      f.Bütçe-Fiziksel Değerler Bilgi Formu (FORM-11)

      g.Gider Bütçe Fişleri (FORM-13)

      h.Teslim Edilecek Evrakların Listesi ve Sırası

 

5.DİĞER

5.1.Öğrenci Konsey Seçimleri (Seçimlere ait tutanaklar ve oy pusulaları)

     a.Oy Pusulası

     b.Bölüm_Program Temsilcileri Seçim Sonucu Tutanağı

     c.Fakülte Temsilciler Kurulu Seçim Sonuç Tutanağı

5.2.Tebliğ-Tebellüğ Belgesi