İş Akış Süreçleri

ÖĞRENCİ İŞLERİ

"Aslı Gibidir" onaylı belge hazırlanma süreci

Burs başvuru işlemleri

Ders açma ve danışman atama işlemleri

Ders muafiyeti ve intibak işlemleri

Disiplin işlemleri

Geçici mezuniyet belgesi hazırlama işlemleri

Harç iade işlemleri 

Hatalı not düzeltme işlemleri 

İlişik kesme işlemleri

Kayıt dondurma işlemleri

Kayıt işlemleri 

Kısmi zamanlı öğrenci belirleme işlemleri

Mazeret sınavı işlemleri 

Mezuniyet işlemleri

Öğrenci belgesi hazırlama işlemleri 

Öğrenci kimliği ve bandrol işlemleri

Öğrenci temsilcisi seçimi işlemleri 

Tek-çift ders sınav işlemleri

Yatay-dikey geçiş işlemleri 

Yaz okulu işlemleri

PERSONEL İŞLERİ

39.madde görevlendirme

Araştırma Görevlisi atama işlemleri

Öğretim elemanı görev süresi uzatma işlemleri

Ders görevlendirme işlemleri

Dr.Öğr.Üyesi atama işlemleri

Dr.Öğr.Üyesi görevsüresi uzatma işlemleri

Göreve başlama işlemleri 

Görevden ayrılma işlemleri

İzin işlemleri

İDARİ VE MALİ İŞLER

EBYS üzerinden gelen evrak işlemleri

Gelen evrak kayıt işlemleri

Yazışmalar

Demirbaş eşya düşme ve zimmet işlemleri

Demirbaş eşya zimmetleme işlemleri

Devir yoluyla taşınır giriş işlemleri

Ekders işlemleri

Giyim yardımı işlemleri

Hurdaya ayırma yoluyla demirbaş çıkış işlemleri

Maaş işlemleri

Ödenek talebi işlemleri

Satın alma yoluyla taşınır giriş işlemleri

Doğrudan temin yoluyla taşınır giriş işlemleri

Taşınır Yönetim Hesabı işlemleri

Telefon faturası ödeme işlemleri

Yersiz ve fazla ödeme işlemleri

Yıl sonu işlemleri

Yolluk işlemleri