Misyon / Vizyon

     MİSYON
Atatürk ilke ve inkılâplarına bağlı, evrensel değerleri benimseyen, bu doğrultuda kişisel değerlerini geliştirmiş, insan ve hasta haklarına saygılı, bilimsel düşünce sistemine sahip,  araştırma, uygulama ve eğitim becerileri gelişmiş, yeniliğe açık, girişimci, sorumluluk sahibi mezunlar yetiştirmektir.
 
     VİZYON
Evrensel ve toplumsal değerler ışığında eğitim-öğretimi, gelişen çağın gereklerine uygun olarak yapılandıran öncü bir kurum olmak.