Sağlık Bilimleri Fakültesi

Akademik Personel

cemilkahraman@duzce.edu.tr
aylakececi@duzce.edu.tr
Dahili: 3521
sevdaarslan@duzce.edu.tr
ayselkaraca@duzce.edu.tr
nuriyeyildirim@duzce.edu.tr
Dahili: 3510
dilekkonuk@duzce.edu.tr
edagurbuz@duzce.edu.tr
aysedemiray@duzce.edu.tr
ayseakalin@duzce.edu.tr
aysegulacil@duzce.edu.tr
kubrasimsek@duzce.edu.tr
hilalkaradeniz@duzce.edu.tr
ibrahimkavaslar@duzce.edu.tr
Dahili: 3530
ismailasatir@duzce.edu.tr
Dahili: 3530
nagihanilaslan@duzce.edu.tr
Arş.Gör. Ömer Fahri ÖZDEMİR
fahriozdemir@duzce.edu.tr
Dahili: 3531
Arş.Gör.Dr. Ayşe ÇELİK YILMAZ
aysecelik@duzce.edu.tr
Dahili: 3529
mervecakar@duzce.edu.tr
cetin.yilmaz@duzce.edu.tr
Dahili: 3517
denizoruc@duzce.edu.tr
Dahili: 3536
ulkuusenti@duzce.edu.tr
Dahili: 3513
ferhanacikgoz@duzce.edu.tr
dilekdemirezen@duzce.edu.tr
Dahili: 3508