Akademik Personel

aylakececi@duzce.edu.tr
Dahili: 3521
sevdaarslan@duzce.edu.tr
ayselkaraca@duzce.edu.tr
nuriyeyildirim@duzce.edu.tr
Dahili: 3510
dilekkonuk@duzce.edu.tr
edagurbuz@duzce.edu.tr
aysedemiray@duzce.edu.tr
ayseakalin@duzce.edu.tr
ebrubekar@duzce.edu.tr
cemilkahraman@duzce.edu.tr
denizoruc@duzce.edu.tr
Dahili: 3536
dilekdemirezen@duzce.edu.tr
Dahili: 3508
Arş. Gör. Dr. Ayşe ÇELİK YILMAZ
aysecelik@duzce.edu.tr
Dahili: 3529
aysegulacil@duzce.edu.tr
Arş. Gör. Bartu Eren GÜNEŞLİOL
bartugunesliol@duzce.edu.tr
Arş. Gör. Dr. Betül KİŞİOĞLU HALİS
betulkisioglu@duzce.edu.tr
cetin.yilmaz@duzce.edu.tr
Dahili: 3517
ulkuusenti@duzce.edu.tr
Dahili: 3513
Arş. Gör. Esra KINACI BİBER
esrakinaci@duzce.edu.tr
kubrasimsek@duzce.edu.tr
hilalkaradeniz@duzce.edu.tr
ibrahimkavaslar@duzce.edu.tr
Dahili: 3530
ismailasatir@duzce.edu.tr
Dahili: 3530
mervecakar@duzce.edu.tr
nagihanilaslan@duzce.edu.tr
Arş. Gör. Ömer Fahri ÖZDEMİR
fahriozdemir@duzce.edu.tr
Dahili: 3531