Genel Bilgi

Fakültemiz 1996 yılındaki Sağlık Şurasında alınan karardan sonra; 10 Ekim 1996 tarih ve 96/8655 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Sağlık Meslek Liselerinin Sağlık Yüksekokullarına dönüştürülmesi sonucunda Düzce Sağlık Meslek Lisesi de Düzce Sağlık Yüksekokulu adıyla A.İ.B.Ü. ‘ne bağlanmıştır. 10 yıl boyunca adı geçen Üniversite için hizmet verdikten sonra 2006 yılında Düzce Üniversitesi’nin kurulmasıyla Üniversitemiz bünyesinde eğitim-öğretim faaliyetini sürdürmektedir. 12 Ocak 2017 tarih ve 29946 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 12 Aralık 2016 tarih ve 9648 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Sağlık Yüksekokulu kapatılarak yerine Sağlık Bilimleri Fakültesi kurulmuştur.

Fakültemiz Konuralp Yerleşkesinde Orman Fakültesi binasında hizmet vermektedir. 

 

Fakültemizin amacı; Atatürk ilke ve inkılâplarına bağlı, evrensel değerleri benimseyen, bu doğrultuda kişisel değerlerini geliştirmiş, insan ve hasta haklarına saygılı, bilimsel düşünce sistemine sahip,  araştırma, uygulama ve eğitim becerileri gelişmiş, yeniliğe açık, girişimci, sorumluluk sahibi mezunlar yetiştirmektir.