İdari Personel

Öğrenci İşleri Sorumlusu
Bilg.İşlt. Altuğ TIĞLI
Dahili: 3525
Fakülte Sekreteri Ali UÇAN
aliucan@duzce.edu.tr
Dahili: 3504
Teknisyen
Haydar Korkmaz
haydarkorkmaz@duzce.edu.tr
Dahili: 3501
Memur Filiz ERTÜRK (Beceri Laboratuvarı)
Dahili: 3535
Şef Murat BAŞOL
Şef Ramazan KOÇAK