Ziraat Fakültesi

Fakülte Yönetim Kurulu

 Prof. Dr. Sevcan ÖZTEMİZ  Başkan  Dekan
 Prof. Dr. Yılmaz ŞAYAN  Üye  Tarla Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi
 Prof. Dr. Emine DEMİR ÖZDEN  Üye  Bitki Koruma Bölümü Öğretim Üyesi
 Prof. Dr. Salih KARABÖRKLÜ  Üye  Bitki Koruma Bölümü Öğretim Üyesi
 Doç. Dr. Hülya TORUN  Üye  Biyosistem Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi
 Doç. Dr. Hüseyin GÜNGÖR  Üye  Tarla Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi
 Dr. Öğr. Üyesi Fikret BUDAK  Üye  Tarla Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi