Ziraat Ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Fakülte Yönetim Kurulu

Prof. Dr. Sevcan ÖZTEMİZ Başkan Dekan
Prof. Dr. Haldun MÜDERRİSOĞLU Üye Orman Fakültesi Öğretim Üyesi
Prof. Dr. İlyas UYGUR Üye Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi
Prof.Dr. Yılmaz ŞAYAN Üye Tarla Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Salih KARABÖRKLÜ Üye Bitki Koruma Bölümü Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Hüseyin GÜNGÖR Üye Tarla Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi Fikret BUDAK ÜyeTarla Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi